Юрія Дрогобича увіковічнено у монеті

14 жовтня 2009 року було випущено монети присвячені Міжнародному року астрономії, яким ООН оголосила 2009 рік.

U_Drohobych

Юрій Дрогобич

Міжнародний рік астрономії – це мирна глобальна співпраця з метою дослідження загадок виникнення людства і нашого Всесвіту – тієї загальної спадщини, яка пов’язує всіх мешканців Землі. Відомим українським ученим-астрономом, яким пишається Україна, є Юрій Дрогобич (Котермак, бл. 1450 – 1494) – енциклопедист, мислитель-гуманіст. Народився і виріс у м. Дрогобичі. У 1481 – 1482 роках був ректором Болонського університету. Його праця “Прогностична оцінка поточного 1483 року” є першою друкованою книгою українського автора.

За даними Національного Банку України монети надійдуть в обіг двох видів:
– монета зі срібла з 15 червня 2009 року
– монета з нейзильберу з 14 жовтня 2009 року

Astronomia_aНа аверсі монети зі срібла розміщено: угорі – малий Державний Герб України та рік карбування монети – 2009, під якими напис у три рядки – НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ, умовне зображення Сонячної системи, у якій третя від Сонця планета – Земля виконана блакитним топазом масою 0,2 карата; на тлі орбіт – армілярна сфера, класичний астрономічний прилад, що вживали для визначення координат небесних світил, під якою півколом у два рядки напис 100 ГРИВЕНЬ.

Astronomia_A5На аверсі монети з нейзильберу розміщено: малий Державний Герб України, напис півколом НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ (угорі); композицію, що символізує космос: ліворуч Уранія – покровителька астрономії, одна з дев’яти муз давньогрецької міфології, та зоряний простір із фрагментом схеми руху планет Сонячної системи; унизу – рік карбування монети 2009 та логотип Монетного двору Національного банку України, на стилізованому свитку номінал – 5 ГРИВЕНЬ.

Astronomia_r

На реверсі монети зі срібла на рельєфному тлі зображено: ліворуч Галілео Галілея (угорі), стилізовану середньовічну мініатюру спостереження за зоряним небом (унизу); праворуч – одну з галактик (угорі), радіотелескоп (унизу). На дзеркальному тлі монети зображено обсерваторію (унизу) та розміщено угорі написи – МІЖНАРОДНИЙ (півколом)/ РІК, у центрі композиції – напис АСТРОНОМІЇ, у якому літеру “О” замінює планета “Сатурн”.

Astronomia_r5

На реверсі монети з нейзильберу розміщено: портрет Юрія Дрогобича (праворуч), під яким роки його життя – бл. 1450/ 1494, логотип Міжнародного року астрономії (ліворуч), під яким напис – МІЖНАРОДНИЙ/ РІК/ АСТРОНОМІЇ, унизу – артефакти дослідників космосу.

Автор ескізів і моделей монети зі срібла – Володимир Дем’яненко.
Автор ескізів монети з нейзильберу: Володимир Таран, Олександр Харук, Сергій Харук.
Автор моделей монети з нейзильберу: Анатолій Дем’яненко, Святослав Іваненко

Зображення Юрія Дрогобича любязно надав член товариства “Юрій Дрогобич”, керівник дрогобицької філії Укрінбанку Мирослав Прим’як.

Leave a Reply