Громадяни звернулися в прокуратуру…

Дрогобицькою міжрайонною прокуратурою проаналізовано стан дотримання законодавства, що регулює порядок розгляду і вирішення звернень та особистого прийому громадян у 2009 році.

Торік, порівняно 2008-им, кількість заяв та скарг, що надійшли в прокуратуру, зменшилася на 12 (2009 рік – 764; 2008 рік – 776). Слід відзначити, що переважна більшість з них розглянута безпосередньо працівниками прокуратури – 630, 119 звернень скеровано в інші відомства для вирішення, 14 – приєднано до слідчих справ. На особистий прийом у міжрайонну прокуратуру звернулося 258 громадян (у 2008р. – 262).

Слід відзначити, що в 2009 році дещо зменшилась кількість звернень з питань нагляду за додержанням і застосуванням законів – 425 проти 434 у 2008-му. Розглянуто 264 заяви щодо конституційних прав і свобод громадян, про оплату праці – 66, щодо захисту прав неповнолітніх – 2, з питань економічних відносин – 159, про адміністративні правопорушення – 38. Щодо представництва інтересів громадян та держави в суді надійшло 39 заяв.

Збільшилося число звернень з питань слідства і дізнання – 134, з яких 4 задоволено. У 2008 році зі 122-ох заяв цієї категорії не було задоволено жодної.

Збільшення числа скарг на дії та рішення слідчих МВС обумовлене: неналежним здійсненням прокурорського нагляду за досудовим слідством, упередженим ставленням слідчих органів внутрішніх справ до розслідування кримінальних справ, невиконанням у повному обсязі вимог ст. 22 КПК України щодо повного, об’єктивного та всебічного дослідження обставин справи, а також тяганиною при розслідуванні кримінальних справ. У скаргах на дії та рішення органів дізнання люди вказують на безпідставні відмови в порушенні кримінальної справи, неотримання ними відповіді за наслідками проведеної перевірки.

У 2009 році значно зменшилась кількість скарг з питань законності постанов суду у справах про адміністративні правопорушення – 21 проти 54 у 2008-му). Щодо недотримання вимог законодавства при виконанні рішень судів та інших органів прокуратура отримала 10 звернень.

Дрогобицькою міжрайонною прокуратурою у минулому році було проведено 19 перевірок дотримання вимог Закону України «Про звернення громадян», Указу Президента України «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та місцевого самоврядування», а також інструкції з діловодства зі звернень громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях. За їхніми наслідками внесено 15 документів прокурорського реагування, до дисциплінарної відповідальності притягнуто 14 посадових осіб.

Аналіз обсягу та тематики звернень громадян до Дрогобицької міжрайонної прокуратури засвідчив про необхідність посилення прокурорського нагляду за законністю та своєчасним вирішенням питань, викладених у заявах громадян, на місцях (в органах державної влади, установах, підприємствах, організаціях всіх форм власності). Адже саме поверхневий, неналежний чи з порушенням термінів, а часто і формальний розгляд звернень змушує громадян скаржитися в прокуратуру. Разом з тим, велика кількість скарг громадян містить питання, котрі до її компетенції не належать. Це свідчить про недостатню обізнаність громадян з функціями і завданнями прокуратури.

У 2009 році міжрайонною прокуратурою розглянуто 12 запитів від народних депутатів України. Причинами надходження в прокуратуру таких заяв від народних депутатів є правова необізнаність населення регіону із законодавством України щодо порядку розгляду звернень громадян та щодо повноважень органів прокуратури, намагання вирішити спірні питання всупереч вимог діючого законодавства, без проведення відповідних перевірок на місцях. Люди часто скеровують листи не до відповідних компетентних органів, а відразу до народного депутата України. Окрім того, втручання депутатів спонукає неналежній розгляд звернень громадян посадовими особами органів державної виконавчої влади, місцевого самоуправління, керівниками підприємств, установ, організацій, нехтування ними вимог законодавства про звернення громадян.
Любомир КРІЦАК, старший помічник прокурора

Джерело: Галицька Зоря

Leave a Reply