Результати роботи Дрогобицького об’єднаного контрольно-ревізійного відділу за 2009 рік

У 2009 році діяльність державної контрольно-ревізійної служби спрямовувалась на забезпечення належного рівня фінансово-бюджетної дисципліни в державі.

Продовж року Дрогобицьким об’єднаним контроль-ревізійним відділом проведено 55 контрольних заходів, якими охоплено діяльність 55 підприємств, установ і організацій. Контролю піддано операцій з використанням державних ресурсів на суму близько 592 млн. грн.
Результати проведених контрольних заходів засвідчили наявність суттєвих проблем щодо законного та цільового їх використання.

Так, у 2009 році фінансових порушень виявлено на 47 об’єктах контролю або на 85 відсотках перевірених.

Незважаючи на впровадження попереднього контролю суми встановлених ревізіями порушень збільшуються. Загалом виявлено фінансових порушень та недоліків близько 8 млн. 576,7 тис.грн., у тому числі втрат ресурсів на 3 млн. 100 тис.грн.

Найбільш розповсюдженими серед порушень є: незаконне і не за цільовим призначенням витрачення державних ресурсів, завищення вартості ремонтно-будівельних робіт та послуг, реалізація товарів за заниженими цінами, безоплатне надання в користування матеріальних ресурсів. Виявлено також непоодинокі факти недостач та не оприбуткування матеріальних цінностей, заниження в обліку вартості активів.

Так, у 2009 році виявлено порушень фінансової дисципліни, що призвели до втрат ресурсів на загальну суму 3 млн. 100 тис.грн., в тому числі бюджетних коштів на 2 млн. 114,4 тис.грн. Зокрема, на 47 об’єктах контролю виявлено незаконних, нецільових витрат коштів і недостач на 2 млн. 596,2 тис.грн.

Внаслідок неправомірних дій окремих керівників, укладання збиткових контрактів, безоплатного надання в оренду матеріальних ресурсів об’єктами контролю втрачена можливість отримати належні доходи в сумі 503,8 тис.грн., з яких бюджетними установами і організаціями майже 62,0 тис.грн.

Крім того, на 26 об’єктах контролю встановлено втрати фінансових і матеріальних ресурсів, допущені внаслідок неефективних управлінських дій на З млн. 513,8 тис.грн., з яких в бюджетних установах майже на 900 тис.грн.

Інших порушень фінансової дисципліни, пов’язаних із заниженням обліку вартої активів, завищенням кредиторської заборгованості, завищенням потреби у бюджетних коштах тощо, встановлено на суму 2 млн. 3323 тис.грн.

Вживаючи заходи, спрямовані на посилення персональної відповідальності порушників фінансової дисципліни, за відсутність належного контролю за цільовим та законним використанням бюджетних коштів, допущені порушення законодавства з фінансових питань керуючись ст. 10 п.9 Закону України “Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні” 117 осіб притягнуто до адміністративної відповідальності на загальну суму штрафів 18,89 тис.грн.
Дня забезпечення усунення виявлених недоліків і порушень, повного відшкодування нанесених збитків обревізованими підприємствами, установами і організаціями прийнято 53 управлінських рішення.

Відповідно до вимог Бюджетного кодексу України за допущені порушення законодавства до об’єктів контролю застосовано 12 фінансових санкцій, а саме: в 8 випадках зупинено операції з бюджетними коштами, в 1 випадку призупинено бюджетні асигнування та в 3 випадках зменшено бюджетні призначення на 342,42 тис.грн.

Реалізуючи право на звернення до суду та для забезпечення відшкодування втрат фінансових та матеріальних ресурсів відділом пред’явлено 1 позов до суду на суму і 049,1 8 тис.грн. та ініційовано подання 8 позовів перед органами прокуратури та об’єктами контролю.
До правоохоронних органів передано матеріали 15-и ревізій, за результатами інших ревізій правоохоронні органи проінформовано.

У межах наданих прав і повноважень контрольно-ревізійним відділом вжито заходів, завдяки яким у 2009 році забезпечено: відшкодування і поновлення незаконних та нецільових витрат та недостач в сумі 1 млн. 203,5 тис.грн.: додаткового надходження втрачених доходів до бюджетів, бюджетних установ і організацій, підприємств в сумі 431,5 тис.грн.
За матеріалами проведених відділом контрольних заходів місцевим органам виконавчої влади та самоврядування направлено 27 інформація, які за участю працівників відділу заслухані на засіданнях виконкомів, колегіях. За результатами розгляду поданих інформацій місцевими органами виконавчої влади та самоврядування прийнято 8 рішень, які спрямовані на посилення контролю за правильним використанням коштів,, збереженням державного і комунального майна, забезпечення повного усунення виявлених фінансових порушень.

Джерело: “Франкова криниця Підгір’я”


Leave a Reply