Чи “піде з молотка” туркомплекс “Дрогобич”?

17 червня відбулося шосте пленарне засідання ХХХХІІ сесії Дрогобицької міської ради. Спершу в «розминці» де­путати озвучили актуальні міські пробле­ми та звернення виборців. Мова йшла про поганий стан доріг, викрадення невідо­мими особами за одну ніч решіток дощо­вої каналізації по всьому місту, про про­блеми мікрорайону Млинки (недіючий водогін, переколи, погане водовідведення з гори Тіптюж), погашення заборгова­ності товариства «Просвіта» за користу­вання приміщенням у Народному домі тощо.

Початок розгляду питань порядку ден­ного не віщував особливих проблем у пе­ребігу сесії. Депутати прийняли.рішення про передання складських приміщень площею 7389 кв.м на вул.Стрийській,258 з державної у комунальну власність. Та одразу ж після цього визріла конфліктна ситуація. Депутати Тарас Кучма та Люсьєна Фідик (фракція «Пора») наполягали на внесенні до порядку денного проекту рішення про скасування двох попередніх ухвал міської ради із земельних питань (дозволи на виготовлення документації на приватизацію земельних ділянок під житлове будівництво).

За словами Л.Фідик, ці рішення були прийняті поспіхом, питання перед сесією не встигла належним чином вивчити профільна де­путатська комісія, до того ж, з’явилися скарги від дрогобичан. Проте міський голова Микола Гук, мо­тивуючи нормами регламенту, вперто не хотів вносити це питання на розгляд сесії. Зав’язалася дискусія. Депутати наполя­гали на своєму, цитуючи статті Закону Ук­раїни «Про місцеве самоврядування», мер і надалі посилався на окремі пункти регламенту.

Ситуація загострилася, на­родні обранці (Т.Кучма, Л.Фідик, Б.Іванців, В.Сабат, Л.Мищатин, В.Бай-са, А.Гладун) активно сперечалися з ме­ром. Той відстоював власну позицію. У хід пішли навіть непарламентські висловлю­вання. Дійшло до того, що Люсьєна Фідик запропонувала проголосувати за відсто­ронення Миколи Гука від ведення сесії. Конфлікт вдалося пригасити «бютівцю» Богдану Волошину, який запропонував зробити перерву, щоби трохи вляглися пристрасті. Та перед перервою депутати ще встиг­ли підтвердити дію двох попередніх рішень сесії, подолавши накладене на них вето міського голови.Мова йде про за­твердження переліку об’єктів, що не підлягають приватизації, та окремих об’єктів, які приватизації підлягають.

Щодо першого питання міський голова пояснив, що вважає затвердження пере­ліку об’єктів, які не підлягають привати­зації, порушенням Конституції України та Закону «Про приватизацію…», якими така процедура не передбачена. До того ж, на думку мера, якщо існує перелік об’єктів, які підлягають приватизації, то всі інші автоматично їй не підлягають. На це депутати відповіли, що сесія вже не один рік поспіль затверджує список об’єктів комунальної власності, які не підлягають приватизації. Таке рішення є додатковою гарантією, що приміщення не будуть відчужені без дозволу місцевої влади, наприклад, через рішення судів. А вето міського голови більшість депу­татського корпусу розцінило як намаган­ня якнайшвидше продати Туристичний комплекс «Дрогобич» (колишній готель «Тустань»), який сесія внесла до переліку заборонених для приватизації об’єктів.

Зрештою, мер цього і не приховує, кажу­чи, що на сьогодні підприємство збитко­ве, а його продаж із аукціону дозволив би суттєво поповнити бюджет розвитку міста. Депутати ж переконані, що у час кризи продавати такий об’єкт недоцільно, бо ба­гато за нього не дадуть. Слід залишити готель у комунальній власності, розроби­ти план фінансового оздоровлення підприємства. Тому 34-ма голосами «за» вето міського голови було подолане і рішення набрало чинності. Щодо накладення вето на друге рішен­ня, то міський голова Микола Гук вва­жає, що оскільки два невеликі приміщен­ня, які потрапили до списку об’єктів, що підлягають приватизації (вул.В.Велико­го,26а та вул.Спортивна,ЗО) входять до цілісних майнових комплексів, тож їх не варто продавати окремо.

Натомість у де­путатського корпусу інша думка, адже перше приміщення (скломайстерня) роз­ташоване практично у підвалі, а друге -окрема будівля, тож вони не прив’язані до цілісних майнових комплексів. Тому і цього разу вето подолали – 38 «за». Окрім того, сесія скасувала розпоряд­ження міського голови від 8 червня про звільнення з посади директора ТК «Дро­гобич» Дем’яна Мусійчука, а також своє попереднє рішення щодо двох земельних ділянок, через які на початку в сесійній залі засідання виник конфлікт. Слід зазначити, що інформацію про си­туацію у ТК «Дрогобич» (колишній готель «Тустань») народні обранці вирішили розглянути окремо і витратили на це по­над годину. З трибуни виступали і пред­ставники колективу, і депутати, і мер. Ситуація на підприємстві справді дуже заплутана. Більша частина колективу підтримує директора Дем’яна Мусійчу­ка, який зараз перебуває на лікарняно­му, інша частина – нещодавно призна­чених мером в.о. директора Осипа Ліщинського та заступника О.Василишин. Міський голова мотивував такі дії тим, що на базі колективу створюється ТзОВ, 65% частки у якому має Д.Мусійчук. «Не важко здогадатися, що це ро­биться, щоб претендувати на привати­зацію готелю шляхом викупу.

Припускаю, що до цього причетні деякі голови депутатських фракцій. Тому я й призначив нового керівника – О.Ліщинського», -сказав Микола Гук. Та заступник директора ТК «Дрогобич» Михайло Томіщак сказав, що колектив під керівництвом п.Мусійчука створив ТзОВ на противагу тому, що нещодавно іншою частиною колективу під егідою О.Василишин вже було створене ТзОВ, яке претен­дує на викуп готелю і навіть встигло по­дати на міську владу скаргу до суду щодо питань приватизації.

А обурені висловлюванням мера лідери практично усіх депутатських фракцій по­чергово з трибуни заявили, що жодним чи­ном не причетні до спроб приватизувати готель. Про це красномовно свідчить вне­сення сесією туркомплексу «Дрогобич» до переліку об’єктів, які не підлягають прива­тизації. Окрім того, народні обранці проси­ли Миколу Гука дати можливість їхньому колезі-депутату Дем’яну Мусійчуку допра­цювати півроку до пенсії, зважити на стан його здоров’я. У відповідь мер заявив, що чинним керівником туркомплексу зали­шається Осип Ліщинський.

Депутат обласної ради Михайло Ваврин закликав усі сторони зупинитися, зробити крок назад, ліквідувати усі ТзОВ, і почати справу з чистого листа. «Не можна так без­думно розпродувати майно громади. Бо, окрім суду юридичного, є ще Суд Божий!» -додав пан Ваврин. Зрештою, ніякого рішення щодо ситуації у туристичному комплексі «Дрогобич» прийнято не було. Та неозброєним оком вид­но, що хтось дуже зацікавлений купити ко­лишній готель «Тустань» (приміщення пло­щею 6 тис.кв. м у центрі міста!) ще до за­вершення цієї каденції місцевої влади, тому і відбуваються усі ці перипетії навколо ньо­го. П

ричому, ми бачимо лише верхівку ай­сберга, та можемо лише уявити, що прихо­вується під водою. Додамо, що під час пленарного засідан­ня міська рада також прийняла рішення про виділення з бюджету розвитку Дрогобича 310 тис.грн. на підготовку для прийняття у комунальний житловий фонд чотирьох бу­динків, які належать до «Буджитлосервісу», на вулицях Фабричній,61/8, Стрийській,105, М.Грушевського,52 та 54. Але кошти на це будуть скеровані лише за умо­ви виділення 4 млн.грн. дотації з держбюд­жету, які пообіцяло Мінпромполітики Украї­ни. Окрім того, сесія затвердила низку мо­лодіжних програм.

Ярослав ГРИЦИК

Джерело: Галицька Зоря

Leave a Reply