Плата за повірку квартирних приладів обліку води є законною

У газеті “Тустань” (№ 6, 6-12 липня 2010 року) надрукована стаття “Чергове незаконне підвищення житлово-комунальних послуг”, автор якої побажав залишитися невідомим і підписався “Дрогобичанин”.  Прочитавши статтю, я був здивований і дещо обурений. Дана стаття є набором витягів із законодавства, причому як чинного, так і не чинного, без жодних коментарів. Вважаю за потрібне спростувати факти, викладені в даній статті та роз’яснити ситуацію.

У своїй діяльності підприємство керується чинним законодавством України, а саме Законом України “Про житлово-комунальні послуги”, Законом України “Про питну воду та питне водопостачання”, Постановою Кабміну від 21 липня 2005 року № 630 “Про затвердження Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення та типового договору про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення” та іншими нормативними актами України.

Посилання автора статті на “Правила користування системами комунального водопостачання та водовідведення у містах і селищах України”, затверджених наказом Держжитлокомунгоспу 01.07.1994 № 65, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 22.07.94 за № 165/374 є некоректним, оскільки дані Правила втратили чинність ще 27.06.2008 року.

Для раціонального використання водних ресурсів пункт 9 Постанови Кабміну від 21 липня 2005 р. № 630 “Про затвердження Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення та типового договору водовідведення” (надалі Правила) передбачає надання послуг з водопостачання за наявності засобів обліку.

Пункт 15 Правил зазначає, що засоби обліку, встановлені у квартирі, будинку, підлягають періодичній повірці.

Стаття 11 Закону України “Про метрологію та метрологічну діяльність” дозволяє застосовувати засоби вимірювальної техніки, якщо вони пройшли державну повірку або державну метрологічну атестацію.

Стаття 28 Закону України “Про метрологію та метрологічну діяльність” та п.9 Правил зобов’язують виконавця житлово-комунальних послуг проводити періодичну повірку, обслуговування та ремонт (у тому числі демонтаж, транспортування та монтаж) квартирних засобів обліку за власний рахунок.

Автор статті посилається на Постанову Кабміну “Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення”, яка пунктом 16 дозволяє включати до складу витрат із збуту послуг з централізованого водопостачання та водовідведення витрати на проведення періодичної повірки, обслуговування та ремонту (включаючи демонтаж, транспортування та монтаж) засобів обліку води (за їх наявності), але за умови, якщо зазначені засоби є власністю підприємства.

Такі витрати включаються до тарифів лише для тих споживачів, що проживають у будинках, обладнаних будинковими засобами обліку. Прилади обліку води є власністю абонентів-споживачів, а не підприємства. Крім того, Водоканал не має на балансі жодного побудинкового засобу обліку. Висновок один: законодавство не дозволяє Водоканалу включати до складу витрат із збуту послуг з централізованого водопостачання та водовідведення дані витрати.

Маю питання до “Дрогобичанина”: чому він не зазначив, за яких умов витрати на повірку Водоканал може включати до складу витрат із збуту послуг з централізованого водопостачання та водовідведення, та не вияснив у нас, чи ми їх включили до тарифу?

Пункт 24 Постанови Кабінету Міністрів від 20 травня 2009 року № 529 “Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій і Типового договору про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій” надав можливість витрати з проведення періодичної повірки нараховувати щомісяця споживачеві у складі послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій.

Пункт 1 ст. 13 Закону України “Про житлово-комунальні послуги” залежно від функціонального призначення поділяє житлово-комунальні послуги на:

1) комунальні послуги:
– централізоване постачання холодної води;
– централізоване постачання гарячої води;
– водовідведення;
– газопостачання;
– електропостачання;
– централізоване опалення;
– вивезення побутових відходів;
2) послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій;
3) послуги з управління будинком, спорудою або групою будинків;
4) послуги з ремонту приміщень, будинків, споруд.

За своєю природою послуга з проведення періодичної повірки, обслуговування та ремонту (в тому числі демонтажу, транспортування та монтажу) квартирних засобів обліку належить до послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій (прибирання внутрішньобудинкових приміщень та прибудинкової території, санітарно-технічне обслуговування, обслуговування внутрішньобудинкових мереж, утримання ліфтів, освітлення місць загального користування, поточний ремонт, вивезення побутових відходів і таке інше) і має бути включена до цього тарифу та виконуватися будинковими управами.
До тарифу на утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, затверджених рішенням виконкому Дрогобицької міської ради № 281 від 17.09. 2009 року, дану послугу не включили, оскільки вона не була обрана як соціально необхідна для мешканців Дрогобича.

Міністерство з питань житлово-комунального господарства України та Державна житлово-комунальна інспекція у своїх роз’ясненнях з даного питання в унісон твердять, що законом не передбачено проведення робіт з періодичної повірки квартирних приладів обліку безкоштовно. У тому випадку, коли органом місцевого самоврядування витрати щодо періодичної повірки не включені до тарифу утримання будинків та прибудинкових територій, вбачають вирішення даного питання шляхом оплати споживачем даних послуг згідно укладених договорів.

Крім того, п.2 ст.20 Закону України “Про житлово-комунальні послуги” твердить: “Споживач має право на укладення договору з виконавцем відповідних послуг на профілактику, повірку, а також заміну або ремонт санітарно-технічних приладів, пристроїв, обладнання та засобів обліку, що вийшли з ладу”.

Підсумовуючи вищевикладене, хочу зазначити, що ми, досконало вивчивши чинне законодавство, врахували:

– що квартирні прилади обліку води є власністю абонентів-споживачів, а не Водоканалу, і віднести витрати щодо проведення періодичної повірки квартирних засобів обліку холодної води до складу витрат із збуту послуг з централізованого водопостачання та водовідведення не маємо права;

– щодо тарифу на утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, то витрати на проведення періодичної повірки квартирних засобів обліку холодної води не включено;

– роз’яснення Міністерства з питань житлово-комунального господарства України та Державної житлово-комунальної інспекції та звернулися до виконавчого комітету Дрогобицької міської ради, який своїм рішенням від 21.05.2010 року № 136 вирішив виключно на договірних засадах за рахунок споживачів послуг з водопостачання та водовідведення проводити періодично повірку квартирних засобів обліку холодної води, що “Дрогобичанин” назвав як чергове незаконне підвищення житлово-комунальних послуг.

Роман ШАГАЛА,
начальник КП “Дрогобичводоканал”

 1. Valentina LevykinaValentina Levykina06-27-2014

  Когда чиновник демонстрирует свою не грамотность (тем более на уровне города). такого чиновника надо гнать метлой.
  Вообще каким образом чиновник такого уровня проходит аттестацию? Или “за собранные незаконно деньги” положительные результаты ее покупаются? Вот Вам и корупция!!!!

 2. гыфенгыфен11-14-2014

  Теперь все поменялось, за поверку платит “споживач” http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/805-2012-%D0%BF#n13

  а это противоречит статье 28 закона п3 часть вторая:

  “3. Порядок подання фізичними особами, що не є суб’єктами
  підприємницької діяльності, – власниками засобів вимірювальної
  техніки (результати вимірювань якими використовуються для
  здійснення розрахунків за спожиті для побутових потреб електричну
  і теплову енергію, газ і воду) на періодичну повірку цих засобів
  та оплати за роботи, пов’язані з повіркою, встановлюється
  Кабінетом Міністрів України. Періодична повірка, обслуговування та
  ремонт (у тому числі демонтаж, транспортування та монтаж)
  зазначених засобів вимірювальної техніки здійснюються за рахунок
  підприємств і організацій, які надають послуги з електро-, тепло-,
  газо- і водопостачання. ”

  Но есть еще эта статья:

  Стаття 46. Оплата метрологічних робіт та використання коштів,
  отриманих за виконання цих робіт і надання
  метрологічних послуг

  1. Підприємства, організації та фізичні особи оплачують
  метрологічні роботи, пов’язані із здійсненням на госпрозрахункових
  засадах усіх видів державного метрологічного контролю, визначених
  статтею 21, а також послуги, передбачені частиною четвертою
  статті 15 цього Закону, в порядку ( 805-2012-п ), встановленому
  Кабінетом Міністрів України.

  2. Кошти, отримані за виконання робіт та надання послуг,
  зазначених у частині першій цієї статті, можуть використовуватися
  метрологічними центрами і територіальними органами для
  забезпечення їх виробничої та наукової діяльності.

  Где правда?

Leave a Reply