Довідка «Про стан діяльності органів місцевого самоврядування Дрогобицького району з забезпечення потреб своїх громадян. Реалії та перспективи»

15 вересня 2010 р.

Місцеве самоврядування – одна з основ демократичної держави, специфічна форма народовладдя, закріплена у законодавстві, право і реальна можливість жителів сіл, селищ, міст (територіальних спільнот, громад) самостійно вирішувати питання місцевого значення у межах Конституції і законів держави.

В Україні Місцеве самоврядування є складовою конституційного ладу держави, воно «визначається і гарантується» Конституцією (ст. 7). За Конституцією України (ст. 5), «Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи $ місцевого самоврядування».

Сьогодні, крім Конституції України, місцеве самоврядування регулюється цілим рядом законів, головним з яких є Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні». До переліку законодавчих актів, якими сьогодні регулюється діяльність місцевого самоврядування також відносяться закони «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про органи самоорганізації населення» та ін. Окремі норми, які більшою чи меншою мірою торкаються місцевого самоврядування, містять практично усі так звані галузеві закони України. їх наявність є свідченням значимості місцевого самоврядування його визначальної ролі у житті суспільства і держави.

Відповідно до плану роботи обкому профспілки працівників державних установ на 2010 р. у серпні п.р. за участю правового інспектора праці обкому профспілки та голови Дрогобицького міськкому профспілки працівників держустанов вивчалося питання щодо стану діяльності органів місцевого самоврядування Дрогобицького р-ну з забезпечення потреб своїх громадян. Вивчення даного питання проводилось з виїздом у сім сільських рад Дрогобицького району Львівської області, а саме у: Старокропивницьку сільську раду, Рибницьку сільську раду, Бистрицьку – Гірську сільську раду, Новокропивницьку сільську раду, Михайлевичівську сільську раду, Рихтицьку сільську раду, Снятинську сільську раду та опрацюванням поданих інформаційних довідок Дрогобицькою та Стебницькою, Трускавецькою, Бориславською міськими радами.

Дане питання є надзвичайно обширне і охоплює багато галузей життєдіяльності регіону. В довідці буде подано лише основні галузі, які охоплюються місцевим самоврядуванням і найбільш потребують обговорення та доопрацювання щорічно.

По містах Дрогобич та Стебник

Обсяг дохідної частини загального фонду міського бюджету на 2010 р. (без врахування трансферів) складає 91,2 млн. грн.

До закріплених доходів бюджету міст зараховуються:

– 75 % податку з доходів фізичних осіб, що сплачуються на території м. Дрогобича,

– Плата за державну реєстрацію суб’єктів підприємницької діяльності,

– Плата за торговий патент на здійснення деяких видів підприємницької діяльності,

– Сплата єдиного податку суб’єктами малого підприємництва,

– Державне мито,

– Надходження адмінштрафів.

До власних доходів м. м. Дрогобича та Стебника зараховуються:

– Податок на прибуток підприємств комунальної власності,

– 75 % плати за землю, що сплачується на території м. м. Дрогобича та Стебника,

– Податок на промисел,

– Місцеві податки і збори,

– Плата за оренду цілісних майнових комплексів комунального та іншого майна,

– Інші надходження – це надходження за видачу дозволів на розміщення зовнішньої реклами та штрафних санкцій за порушення законодавства про патентування.

Окрім цього, у загальному фонді заплановано дотацію вирівнювання в сумі 73,2 млн. грн. та субвенцію – 48,0 млн. грн.

До спеціального фонду бюджету м. м. Дрогобича та Стебника зараховуються:

– 50% податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів,

– Плата за придбання торгових патентів пунктами продажу нафтопродуктів,

– Власні надходження бюджетних установ і організацій,

– Кошти на відчуження майна, що знаходяться у комунальній власності,

– Надходження від продажу землі,

– 20% збору за забруднення навколишнього природного середовища,

– Запланована субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на суму 8,5 млн. грн.

Враховуючи ситуацію, яка склалася в період фінансово-економічної кризи планується організувати використання коштів за правом першочергового, щомісячного фінансування запланованого з загального фонду міського бюджету, здійснювати захищені статті з виплати заробітної плати та оплати енергоносіїв, медикаментів та харчування. По всіх інших статтях проводити фінансування при наявності залишку станом на кінець місяця.

Обсяг реалізованої промислової продукції по промислових підприємствах м. м. Дрогобича та Стебника за 2009 р. склав 1754023,4 тис. грн. Найбільш питому вагу, а саме близько 95,0% у загальному обсязі реалізованої промислової продукції по місту займають підприємства добувної та переробної промисловості, (обсяг реалізації яких склав за 2009 р. – 1660418,2 тис. грн.

В 2009 р. кількість підприємств, які формують роздрібний товарообіг міста збільшилася і станом на 01.01.2010 р. склала 509 закладів торгівлі та громадського харчування, з яких 398 – заклади торгівлі та 111 Закладів громадського харчування.

У 2009 р. встановлено 815 телефонів, підключено до мережі Інтернет 1200 абонентів, впроваджено мобільний зв’язок «Укртелеком», підключено до мережі Інтернет по технології WI-FI – 9 точок. Окрім того, для покращення якості зв’язку проведено планомірне переключення телефонних номерів із старої декадно-крокової станції («2») на основі номера цифрових станцій. Замінено 200 таких номерів.

Центром поштового зв’язку № 3 в 2009 р. Надано поштових послуг на суму 7,2 млн. грн., з них за обслуговування населення – на суму 900,0 тис. грн. Доставлено листів 130 тис., 6,0 тис. посилок, понад 440,0 тис. періодичних видань, виплачено пенсій у сумі 56,5 тис. грн. Отримано біля 3,5 тис. від переказів на загальну суму 2,4 млн. грн. Зроблено поточні ремонти у кількох поштових відділеннях зв’язку на суму 45,6 тис. грн.

У 2009 р у м. м. Дрогобичі та Стебнику зареєстровано 50 юридичних осіб та 539 фізичних осіб, знято з державної реєстрації 34 юридичних осіб та 343 фізичних. Протягом 2009 р. до зведеного бюджету даних міст від малого підприємництва поступило 4862,22 тис. грн.

Транспортне господарство у 2009 р. цих міст представляли 15 підприємств, які виконували перевезення вантажів і пасажирів.

З метою задоволення потреб населення існують 10 служб радіо зв’язку.

Станом на 01.01.2010 р. заборгованість із виплати заробітної плати по підприємствах м. м. Дрогобича, Стебника становить 7207,8 тис. грн. Заборгованість допустило 36 підприємств, з них 20 економічно-активних підприємств на суму 5731,5 тис. грн., 4 підприємства банкрути – 411,5 тис. грн., 12 економічно-неактивних -1064,8 тис. грн.

Через відсутність фінансування не було завершено ряд заходів у сфері охорони здоров»я та заплановані заходи у сфері освіти.

Програму оздоровлення дітей та молоді на 2009 р. було реалізовано за рахунок Держбюджету та головного управління сім’ї та молоді ЛОДА, а також відділу освіти Дрогобицької міської ради.

Із запланованих 27 міських спортивних змагань у 2009 р. проведено лише 20 у зв’язку з недостатнім фінансуванням.

Перебувало на обліку у центрі зайнятості населення 1422 безробітні особи станом на 01.01.2010 р.

За 2009 р. було укладено 10 договорів купівлі-продажу земельних ділянок на суму 1109631 грн. Станом на 01.01.2010 р. від продажу земельних ділянок поступило до бюджету 1964921,13 грн. в тому числі пені на суму 14565,00 грн. та 536686,00 грн. авансового внеску в рахунок оплати ціни земельних ділянок.

Здійснено виплати громадян, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, в тому числі додаткова відпустка – оплата щорічної відпустки громадянам, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС строком 16 кал. днів в сумі 36610,31 грн.

Окрім цього, проблемними залишаються:

– відсутність у місті закладів соціального спрямування, зокрема – Центру реінтеграції бездомних громадян, будинку нічного перебування, Центру соціальної адаптації осіб, звільнених з місць позбавлення волі та соціального готелю, що утворюються за рішенням місцевих органів влади та фінансуються з місцевих бюджетів,

– невиконання заходів щодо забезпечення безперешкодного доступу до об’єктів житлового та громадського призначення осіб з обмеженими фізичними можливостями через відсутність фінансування,

– відсутність коштів на судові збори, через несплату яких на адресу управління повертаються апеляційні скарги,

– зменшення рівня заборгованості заробітної плати на підприємствах м. м. Дрогобича та Стебника, та ряду інших незначних питань…

По місту Трускавцю

Впродовж останніх років забезпечено значне наповнення бюджету розвитку міста, за кошти якого вдалося виконати цілий ряд невідкладних робіт з реконструкції та будівництва об’єктів благоустрою, об’єктів водопровідно-каналізаційного господарства, теплопостачання та енергопостачання. За 2009 р. до бюджету розвитку міста надійшло 21,8 млн. грн.:

– від відчуження майна

– коштів від продажу земельних ділянок

– субвенції з обласного бюджету.

Обсяг видатків бюджету м. Трускавця за 2009 р. склав 84,2 млн. грн. Слід відзначити, що хоча видатки на утримання основних галузей міста з кожним роком зростають, та все ж фінансування є недостатнім для забезпечення їх належного розвитку. Зараз, під час кризового періоду, фінансуються лише захищені статті видатків, а це заробітна плата, енергоносії, харчування, медикаменти.

Видатки загального фонду міського бюджету за 2009 р. склали 56,1 млн. грн. У розрізі галузей: освіта – 32,9%, лікарня – 23,7%, культура – 6,3%, ЖКГ – 7,9%, соцзахист – 14,9%, інші – 14,4%.

Для фінансування установ освіти у 2009 р. проведено видатків із загального фонду бюджету міста в сумі 18,5 млн. грн.

Для покращення матеріально-технічної бази освітніх закладів проведено ряд заходів за кошти бюджету розвитку. А саме реконструкція фасадів дошкільних установ – 1414,0 тис. грн. У всіх дошкільних установах замінено вікна на металопластикові. Реконструйовано системи тепловодопостачання та регулювання теплопостачання – 112,0 тис. грн.

Аналізуючи стан справ в охороні здоров’я, слід відзначити, що за період 2001-2009 роки відбулись (позитивні зміни як в матеріально-технічній базі, так і в лікувальному процесі. У 2009 р. на отримання міської лікарні проведено видатків із загального фонду в сумі 13,3 млн. грн. Для зміцнення матеріально-технічної бази в закладах охорони здоров’я в 2009 р. було замінено зовнішні та внутрішні вхідні двері на металопластикові -269,8 тис. грн. (за кошти бюджету розвитку). Крім того, за рахунок коштів із загального фонду здійснено поточні ремонти внутрішніх мереж теплопостачання, даху харчоблоку, роботи по заміні обладнання автоматизованої пожежної сигналізації, заміна зовнішніх мереж водопостачання, всього на суму 1082,5 тис. грн.

За 2009 р. асигнування на утримання закладів культури освоєно в сумі 3,5 млн. грн. В 2009 р. з бюджету міста Трускавця видатки на культуру становили 3440,9 тис. грн. Крім того, додатково було виділено ще 179,9 тис. грн., що дало можливість провести виплату заробітної плати, та здійснити поточну проплату за енергоносії. Незважаючи на поступове збільшення розрахункових показників Мінфінансів України на утримання установ культури та мистецтва, їх не вистачає. Для покращення стану об’єктів культури з міського бюджету розвитку виділено 400,7 тис. грн.

Чільне місце під час кризового періоду займає соціальний захист населення м. Трускавця. З державного бюджету надано допомоги сім’ям з дітьми – 1253 на суму – 6264,2 тис. грн., а з місцевого-бюджету – 2188 одержувачам на суму 494,1 тис. грн. Також, 39 інвалідів, ветеранів війни та праці, учасників бойових дій забезпечено санаторно-курортним лікуванням, 42 інвалідів забезпечено протезно-ортопедичними виробами.

809 сім’ям призначено субсидію на суму 824,5 тис. грн. Забезпечено надання 30 потребуючим малозабезпеченим громадянам безкоштовних обідів на суму 45,0 тис. грн. за кошти міського бюджету, а також послуг на загальну суму 6,0 тис. грн. з міського бюджету в організації: ремонту побутової техніки, прання білизни, дрібного ремонту взуття, дрібного ремонту одягу, послуги перукаря.

Послугами кімнати «Милосердя» скористалися 46 чоловік. 10 інвалідам міста безкоштовно надано інвалідні візки, закуплено обладнання для перукарні на 5,0 тис. грн. За розпорядженням голови міста Трускавця надано грошову допомогу 1039 малозабезпеченим мешканцям міста на суму – 81,2 тис. грн.

У 2009 р. із загального фонду бюджету міста проведено видатків на житлово-комунальне господарство в сумі 4408,5 тис. грн., з яких на благоустрій міста – 3967,0 тис. грн., капітальний ремонт житлового фонду – 441,5 тис. грн.

Відділом у справах сім»ї, молоді та спорту міської ради, а також Трускавецьким міським центром соціальних служб для сім»ї, дітей та молоді організовано та проведено ряд заходів щодо забезпечення державної політики стосовно сім»ї, дітей та молоді у м. Трускавці, на що було використано кошти місцевого бюджету в сумі 39,3 тис. грн. Були проведені загальноміські тематичні заходи до Новорічно-Різдвяних свят, Міжнародного дня захисту дітей, Дня молоді, Міжнародного дня інвалідів, Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом. Вручено подяки та стипендії міського голови 20 обдарованим дітям міста під час урочистостей, присвячених 195-й річниці з дня народження Т.Г.Шевченка та під час урочистостей з нагоди Дня Незалежності України.

Протягом 2009 р. у санаторно-курортних закладах міста оздоровлено 176,0 тис. чол. Підприємствами ЗАТ «Трускавецькурорт» використано 1026,9 тис. грн. на охорону і збереження мінеральних джерел та належне утримання, на контроль за станом водопровідної та каналізаційної мережі та її впорядкування, оздоровлення джерела «Юзя».

За поданням управління архітектури та містобудування протягом 2009 р. на державному рівні були відзначені наступні об’єкти м. Трускавця:

– за спорудження санаторно-готельного комплексу «Ріксос-Прикарпаття» Державним комітетом по присуджені державних премій України було присвоєно звання «Кращий санаторно-готельний комплекс України»,

– апарт-готель з медичним СПА-центром «Шале Грааль» одержав 2 нагороди «Золота фортуна»: «Кращий житловий проект Прикарпаття» та «Кращий інвестиційно-будівельний проект у сфері житлового будівництва України».

Чисельність населення м. Трускавця станом на 01.01.10 р. становила 29797 осіб (наявне населення), та 21266 осіб – постійне населення.

У 2009 р. в місті народилася 221 дитина, померло 210 осіб. Природній ріст становить 11 осіб. За цей період прибуло 296 осіб, вибуло – 300 осіб. Загальний приріст по місту складає 7 осіб.

Станом на 01.01.10 р. в міському центрі зайнятості на обліку перебувало 273 особи з незайнятих громадян, в тому числі 259 осіб зі статусом безробітного. Протягом року в місті створено 691 нове робоче місце. В тому числі юридичними особами – 239 од., фізичними особами – 286 од., з яких фізичні особи – підприємці – 150 од., самозайняті особи – 16 од. Кількість працюючих по місту – 14814 чол. Середньомісячна заробітна плата становить 1201, 4 грн. Кількість пенсіонерів у місті – 5552 особи.

Зареєстровано і впроваджено 25 інвестиційних проектів кошторисною вартістю 96,9 млн. доларів США, станом на 01.01.10 р. їх налічується 8 – кошторисною вартістю 74,5 млн. доларів США .

З початку заснування і функціонування СЕЗ «Курортополіс Трускавець» в рамках реалізації інвестиційних проектів загальна кількість створених і збережених робочих місць склала 2683 чоловіки.

Заборгованість з виплати заробітної плати на 01.01.10 р. по 8 підприємствах становила 900,0 тис. грн., протягом року вона зросла на 612,1 тис. грн.

Проблемними питаннями у місті Трускавець залишаються: водопостачання та утилізації твердих побутових відходів.

Хочеться відзначити м. Трускавець в його здобутках, а саме, у щорічному рейтингу журналу «Фокус» Трускавець зайняв перше місце у рейтингу міст з населенням до 50,0 тис. осіб. В загальному рейтингу 55 міст України м. Трускавець на 24 місці.

По місту Бориславу

У 2009 р. надходження до бюджетів всіх рівнів становив 75065 тис. грн. У 2010 р. очікується збільшення надходжень до бюджету на 9%. Ріст очікуваного надходження за 2010 р. до даних 2009 р. пояснюється збільшенням надходжень у нафтовій галузі, та введення в експлуатацію нового підприємства по випуску «сандвіч-панелей».

У 2009 р. сума недоїмки до бюджетів становила 5229 тис. грн.

Проблемою для м. Борислава є те, що для НГВУ «Бориславнафтогаз» необгрунтовано встановлені високі ставки по рентній платі за нафту та газ, що негативно впливає на фінансово-господарську діяльність підприємства.

Оборот підприємств роздрібної торгівлі та ресторанного господарства за 2009 р. становив 59,4 млн. грн. Водночас, слід зауважити, що у зв’язку з низькою платоспроможністю значної частини населення спостерігається тенденція банкрутства та припинення діяльності невеликих магазинів з вузьким асортиментом промислових товарів (одяг, подарунки, трикотаж, галантерея, тощо).

Середньорічна чисельність населення Борислава та смт. Східниці за 2009 р. становить 37,2 тис. чоловік. Зайнятого населення у віці від 15-70 років склала 11,8 тис. грн. Кількість безробітних – 715 чоловік. За 2009 р. створено 981 нових робочих місць.

Доходи та витрати населення Борислава у 2009 р. становили 286795,6 тис. грн. Сума отриманих соціальних допомог становила 15178,9 тис. грн.

Середньомісячна заробітна плата у 2009 р. по місту Бориславу склала 1666,4. Найбільш вагоме зростання середньої заробітної плати спостерігається в промисловості з 2109,53 грн. до 2200 грн.

Заборгованість з виплати заробітної плати станом на 01.04.10 р. по м. Бориславу становить 3082,8 тис. грн. (КП «Бориславводоканал», ДП «БУ-43», ВАТ «БРМ», ВАТ «Завод штучних алмазів і алмазного інструменту», ВАТ «Бориславська взуттєва фабрика»). Слід зазначити, що вся сума заборгованості поділяється на три категорії: економічно активні підприємства, що становлять 80,3% до загальної суми боргу, підприємства-банкрути – 2,8% , економічно неактивні підприємства – 16,9%.

По сільських радах Дрогобицького району, Львівської області

Щодо бюджету вище перерахованих сільських рад Дрогобицького р-ну, джерелами їх наповнення є:

– комунальний податок,

– збір за видачу дозволу на розміщення об’єктів торгівлі,

– земельний податок з юридичних осіб,

– орендна плата з юридичних осіб,

– земельний податок з фізичних осіб, орендна плата з фізичних осіб.

Оскільки в сучасних умовах в селі слабо розвинуто виробництво, а в теперішніх умовах в Дрогобицькому р-ні взагалі занепало і в містах, а відповідно зарплату отримують невелике число сільського населення, то податок на прибуток громадян, який дає найбільшу частку сільського бюджету є незначний, фактично близький до мінімуму. Усі перевірені сільські ради Дрогобицького р-ну Львівської області є дотаційними. Фінансова не самодостатність сільських рад тягне за собою цілий ряд негативних моментів в соціальному розвитку сучасного села. А саме, щодо діяльності сільських рад їм не вистачає коштів на ремонт приміщень, на оплату енергоносіїв, в окремих сільських радах придбання оргтехніки, зокрема комп’ютерів, на благоустрій та облаштування доріг.

За даними анкетування демографічна ситуація, в вище зазначених селах за 2009 р., показала, що смертність перевищує народжуваність, а в селах – Старий Кропивник та Снятинка урівняна.

Щодо даних по особах, які покинули свої домівки і країну та виїхали на заробітки і інші країни, то такою інформацією сільські ради не володіють, оскільки офіційного обліку не ведеться щодо цих осіб. Це засвідчує про відсутність відповідної державної політики в цьому важливому питанні.

Не в кожному селі є школи (наприклад, с. Бистриця Гірська), а також відсутні поштові відділення (с. Михайлевичі). А питання з добиранням дітей до школи з сусідніх сіл на сьогоднішній день є надзвичайно складним. Як правило діти доїжджають рейсовим автобусом, а про шкільний автобус «Школярик» взагалі мови не йде. За даними опитування – бібліотеки є тільки в тих сільських радах, де є школи.

У всіх селах є будинки «Просвіти» (народний дім). В народних домах проводяться вечори до свят як державних так і релігійних, дискотеки для молоді та інше.

Позитивним моментом є наявність ФАП (фельдшерських-акушерських пунктів). Проте стан їх забезпечення не є найкращим.

Всі сільські ради забезпечені телефонним зв’язком та працює дротове радіомовлення, виникають проблеми лише в гірських районах, оскільки телефонний зв’язок часто не працює, і людям та працівникам місцевого самоврядування приходиться користуватися власним мобільним зв’язком.

Не в кожному бюджеті сільської ради закладені кошти на розвиток інфраструктури території села. (Бистрицька – Гірська, Новокропивницька, Михайлевичівська, Снятинська сільські ради Дрогобицького р-ну, Львівської обл.). Рихтицька сільська рада Дрогобицького р-ну в своєму бюджеті заклала кошти на розвиток інфраструктури території села в розмірі – 280 тис. грн. на благоустрій та Рибницька сільська рада Дрогобицького р-ну – 170 тис. грн.

На завершення довідки хочу відзначити, що 2009 р. був важким у фінансовому плані, проте велась . господарська діяльність і здійснювалось чимало заходів щодо популяризації вище згаданих міст та сіл.

Прошу розглянути дану доповідну записку на президії обкому профспілки працівників державних установ.

Правовий інспектор праці /підпис/ О. Я. Лучишин

Член президії, голова Дрогобицького МКППДУУ /підпис/ М.М.Кошарна

Джерело: Трускавецький вісник

Leave a Reply