Уряд зацікавився ситуацією в Східниці

20524078

ЗА ДОРУЧЕННЯМ ПРЕМ’ЄР-МІНІСТРА УКРАЇНИ М. АЗАРОВА СТВОРЕНО УРЯДОВУ КОМІСІЮ З ПЕРЕВІРКИ ГРУБИХ ПОРУШЕНЬ ЗЕМЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА В СХІДНИЦІ

«Вибір» вже неодноразово писав про те, що народний обранець Ю. Кармазін у лютому-квітні 2012 р. кілька разів звертався в найвищі державні органи влади, Інформуючи про зловживання та корупційні діяння з боку керівництва Східницької селищної ради, які грубо порушують земельне законодавство, розбазарюють землі, що входять до санітарної зони №1, ігнорують інтереси східничан, цинічно намагаються захопити чи знищити унікальні мінеральні джерела.

Як не прикро, деякі місцеві контролюючі органи і, зокрема, прокуратура м. Борислава, за­йняли деструктивну позицію і зробили вигляд, що не бачать очевидних кричущих проблем.  Усвідомивши, що на місцевому рівні діє певна корупційна схе­ма. Ю. Кармазін разом Із своїм помічником П. Барнацьким. особи­сто побував у Східниці, де побачив усі фак­ти зловживань і вандалізму, які нібито за інформацією місцевих контролюючих інстанцій, не підтверджуються, зафіксував на відео- та фотоплівку.

Відповіді, відписки і фотогра­фії Ю. Кармазін надав керів­ництву Кабінету Міністрів і Гене­ральної прокуратури, після чого підготував повторний депу­татський запит, на підставі яко­го прем’єр-міністр 13 червня до­ручив створити урядову комісію для ретельного вивчення ситуації у Східниці, до складу якої включи­ли й П. Барнацького.

22 червня за дорученням урядової комісії на базі Державної екологічної інспекції у Львівській області відбулося розширене засідання з перевірки повтор­ного депутатського запиту Ю. Кармазіна по Східниці, на яко­му був присутній і П. Барнацький. На нього були запрошені та­кож керівники обласних силових структур, інспекції державного архітектурно-будівельного контро­лю, головного управління Держкомзему, об’єднання «Львівліс», санслужби та інших організацій.

І знову деякі керівники, до кінця не усвідомивши рівня і завдань, поставлених перед комісією, намагалися прикрити зловживан­ня і корупційні діяння в Східниці. Тоді П. Барнацький поцікавився: «Невже керівництву Східницької селищної ради слід знищити або привласнити всі місцеві мінераль­ні джерела, повирізати унікальні лісові масиви навколо селища для зведення власних готелів і санаторіїв, грубо залізаючи в першу санітарну зону, порушуючи екосистему і т.д., аби дехто із присутніх на засіданні нарешті по­бачили більш ніж очевидні факти вандалізму і вседозволеності»? І додав: «Якщо і надалі пануватиме таке наплювацьке ставлення до питань захисту національних багатств Східниці, то у Ю. Кармазіна є домовленість із Кабінетом міністрів та Гене­ральною прокуратурою, що на Львівщину приїдуть як мінімум міністр екології, заступник Гене­рального прокурора. І комісія збе­реться в іншому складі, де замість окремих нинішніх керівників об­ласних структур засідатимуть ті, хто замінять їх на посадах».

На завершення засідання Львівський природоохоронний прокурор Людмила Колосовська запропонувала 25 червня зробити виїздне засідання в Східниці.

Забігаючи наперед, відразу за­уважимо, що усі факти, викладені в депутатському запиті Ю. Кармазіна, підтвердилися. А у більшості учасників виїздного засідання від побаченого був шок.

Особливу негативну реакцію у них викликали роботи, розгорнуті навколо 18-го мінерального дже­рела, що ведуть до його знищен­ня. Дехто із керівників визнав, що не сподівався побачити тако­го демонстративно-варварського ставлення до національних ба­гатств. Тим більше, що ро­биться все це за ініціативи го­лови Східницької селищної ради І. Піляка, який особисто зацікавлений в прокладенні ледь не через джерело дороги, яка веде до санаторного комплексу в урочищі “Бухів”, що він  зводить.

Взагалі учасників виїздного засідання зацікавила актив­на діяльність. розгорнута керівництвом селищної ради з будівництва лісових доріг, які чомусь усі ведуть до уро­чища «Бухів». Причому одна з них за своєю якістю більше нагадує міжнародну магістраль. Погодьмося. важко уявити, що в лісові хащі веде дорога шири­ною… близько 30 метрів. Дех­то із перевіряючих доречно за­питав: «Для кого така дорога, адже навіть міжнародні траси в Україні не мають такої ширини?» І чому у керівництва Східницької селищної ради такий підвищений інтерес саме до цих доріг, коли в самому селищі половина доріг розбиті, а Ю. Кармазін і П. Барнацький змушені були аж на рівні Президента вирішувати питан­ня фінансування ремонту траси з Борислава до Східниці?

Представник «Львівлісу» спро­бував виправдатися що, мовляв, де­путатський корпус селищної ради намагається в такий спосіб вико­нати програму Президента щодо прокладення лісових доріг. Тоді йому задали слушне питання: «Невже Президент мав на увазі прокласти лісові дороги в Карпа­тах лише в урочище «Бухів»?» І за чий рахунок робляться такого рівня траси, що навіть в Києві такі далеко не всюди зустрінеш? Та й хто відповідатиме за те, що неза­конно, без дозволу знято величез­ний шар родючого ґрунту, зрізано масу гектарів карпатського лісу. захаращено велику територію будівельними відходами?

На власні очі перевіряючі по­бачили й грубі порушення буді­вельних та санітарних норм при зведенні готельно-оздоровчого комплексу «Тустань». Мало того, що його збудовано в парковій зоні і набагато вищим, ніж передбачено проектною документацією, так він ще й виліз на проїжджу частину.

Учасників виїздного засідання зацікавило, зокрема, на якій підставі затверджено генераль­ний план забудови селища, коли немає карти санітарних зон і їх не винесено в натуру? А також – чому за 24 роки після визнання Східниці лікувальним курортом досі не визначено межі цих зон? І як усі контролюючі інстанції підписували генеральний план забудови, який зайняв частину 1-ї санітарної зони? Адже це – не про­сто порушення, а й кримінальна відповідальність.

Засідання взагалі пройшло доволі плідно. Були виявлені нові кричущі факти грубого самоу­правства місцевих органів вла­ди. Зокрема, в санітарній зоні №1 почалось будівництво ще однієї “лісової” дороги. Керівництво Східницької селищної ради, цілком усвідомлюючи, що такі дії – чистої води кримінал, оскільки проводити будівельні роботи в таких зонах суворо забороне­но, поспішило спихнути із себе відповідальність, мовляв, взагалі не знаємо, хто і що там робить. Тож, постало логічне питан­ня, а чи нинішні керівники ради орієнтуються, що відбувається в Східниці? І що вони роблять на своїх посадах, коли в селищі будь-хто спроможний займатися незаконними роботами?

Треба віддати належне керівництву Львівської облдерж­адміністрації, яке конструктив­но відгукнулося на діяльність урядової комісії. Голова Львівської ОДА Михайло Костюк доручив по представленій карті санітарних зон Східниці вивести їх в натуру.

2 липня відбулося засідання з цього питання під головуван­ням першого заступника голо­ви Львівської ОДА Б. Матолича. Присутній на засіданні П. Барнацький поінформував, що діяльність урядової комісії на особистому контролі прем’єр-міністра і Гене­рального прокурора, і їм про все доповідатиметься.

3 метою підготовки остаточної довідки для прем’єр-міністра І Ге­нерального прокурора було при­йнято рішення через 10 днів по­вторно виїхати на місце.

– Оскільки питання збереження національного надбання Східниці перебуває на контролі найвищих посадових осіб держави, вже найбли­жчим часом буде прийнято низку важливих рішень,  про­коментував член урядової комісії Павло БАРНАЦЬКИЙ. – На жаль, окремі місцеві керівники контролюючих органів не до кінця усвідоми­ли рівень і серйозність по­рушених проблем і намага­лися обілити корупційну діяльність свою і голови Східницької селищної ради, тож вже поставлено питан­ня про їхню невідповідність займаним посадам. Зокре­ма, це стосується прокуро­ра м. Борислава Ю. Яремчука. Не виключаю також, що най­ближчим часом буде поруше­но й декілька кримінальних справ.

Анатолій КАРПАТСЬКИЙ

Газета “Вибір”

Leave a Reply