Освітяни району заявили владі про свої права

Нещодавно в районному Будинку культури відбулася конференція спілки захисту вчителів Дрогобицького району та громадської ради при Дрогобицькій райдержадміністрації на тему “Про спільну роботу органів влади , громадських організацій , спілки захисту вчителів по поліпшенню навчання, виховання та соціальної сфери у Дрогобицькому районі”. На заході були присутні директори шкіл Дрогобицького району, голова спілки захисту вчителів району Роман Гуменюк, начальник відділу освіти Дрогобицького району Іван Стецко.
Мета конференції – поліпшення якості освіти, створення умов для збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров’я дитини, виховання любові до рідного краю, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, свідомого ставлення до себе, оточення та навколишнього природного середовища, формування особистості , розвитку її творчих здібностей, набуття нею соціального досвіду. Було заслухано слушні зауваження членів конференції про те, що сьогодні влада постійно ущемляє права освітян. Візьмемо до прикладу хоча б випадок з добровільно-примусовим переходом вчителів шкіл району на карткове обслуговування. Колишній очільник Дрогобицької райдержадміністрації Михайло Сендак та його „всюдисуща” сваха Людмила Коник-Осадча не спитавши думки педпрацівників, вирішили за них, у якій комерційній структурі їм отримувати заробітну плату. Тут одразу й „намалювався” керівник Дрогобицької філії ПАТ „Приватбанк” Назар Яцишин, котрий закулісно „домовився” з Михайлом Сендаком, що вчителі будуть брати свої зарплати у відділеннях „Приватбанку”. А тих, які найбільше протестували проти такого ганебного рішення, колишня в.о. начальник відділу освіти району Коник-Осадча так „пропісочила” в своєму кабінеті, що вони вже більше не „рипались”. Мало знайшлося таких, які не побоялися влади, і відмовилися від послуг банку. І тільки тепер коли п. Сендак вже не при владі, вчителі змогли відкрито заявити про грубе порушення їхніх законних прав – самим обирати, у якій установі їм отримувати чесно зароблену освітянську зарплату.
Аби захистити себе від свавілля владних структур освітяни вирішили забезпечити виконання рішень Всеукраїнського з’їзду працівників освіти та основних завдань у галузі освіти, визначених Державними цільовими соціальними програмами розвитку шкільної і дошкільної освіти на період до 2017 року, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 №629. Найперше – це узагальнювати та популяризувати кращий досвід діяльності навчальних закладів району за конкретними показниками та практичними надбаннями, налагодити системний моніторинг якості освіти. Оновити зміст психолого-педагогічної, методичної, практичної підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних працівників сфери освіти в контексті вимог програм «Дитина», «Дитина в дошкільні роки», «Я у світі» та «Впевнений старт».
Роман Гуменюк слушно зауважив, що їжу, якою сьогодні просто отруюють дітей у шкільних їдальнях (чіпси, сухарики з вмістом глютанату натрію, що просто роз’їдає шлунок) слід вилучити раціону дитячого харчування. Степан Макар визнав таке зауваження слушним і запропонував відкрити у кожній школі повноцінні їдальні із посадами поварів для харчування всіх учнів та педперсоналу . Здійснити добудову внутрішніх туалетів із гарячою водою та відповідною сантехнікою , забезпечивши виготовлення відповідної сантехнічної документації та , виділивши відповідні суми грошей на здійснення вищезгаданих добудов. Проголосувавши за дане рішення, освітяни прийняли резолюцію у якій йдеться про те, щоб з метою якісного запровадження Державного стандарту початкової загальної освіти, забезпечення всебічного розвитку та виховання особистості через формування в учнів бажання і вміння вчитися, повноцінних мовленнєвих, читацьких, обчислювальних умінь і навичок, здорового способу життя; сприяння набуттю учнями початкових класів достатнього особистого досвіду самовираження, у різних видах діяльності:
1. Створити умови для виконання наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 11.05.2011 № 436 щодо проведення Всеукраїнської акції «Дай руку, першокласнику».
2. Здійснювати конкретні практичні та фінансові заходи щодо впровадження нового Державного стандарту початкової загальної освіти.
3. Створити банк даних інноваційних технологій та методик формування ключових компетентностей учнів початкових класів; забезпечення екологічної спрямованості освіти; впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі початкових класів загальноосвітніх навчальних закладів;
4. Забезпечити виконання заходів Державної цільової соціальної програми підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти на період до 2015 року, затвердженої Кабінетом Міністрів України 13.04.2011 за №561.
5. Забезпечити подальший психолого-педагогічний та науково-методичний супровід функціонування профільного навчання. Раціонально використовувати варіативну частину робочих навчальних планів з урахуванням вимог до профільної підготовки учнів 8-9 класів за принципом поглибленого вивчення окремих предметів, запровадження курсів за вибором, факультативів різного профільного спрямування , забезпечивши принцип від теорії до сучасної практики , забезпечиши зв”язок науки і застосування її у конкретній практичній роботі , виходячи із можливостей кожного навчально-виховного закладу;
6. Об’єднати зусилля навчальних закладів, культурних закладів і установ, сім’ї,церкви , різних соціальних інституцій і громадських організацій району у створенні оптимальних умов для розвитку та творчої реалізації обдарованих дітей , налагодженні результативної гурткової роботи , факультативів.
7. Здійснювати виховний процес в дусі відповідального ставлення до власного здоров’я та здоров’я оточуючих як до найвищої цінності, формування в учнів свідомої мотивації здорового способу життя шляхом системного запровадження здорово зберігаючих технологій.
З метою підвищення ефективності впровадження у навчально-виховний процес закладів освіти інформаційно-комунікаційних технологій:
8. Забезпечити виконання Державної цільової програми впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій .Забезпечити її фінансування у повному об”ємі;
9. Забезпечити підготовку та підвищення кваліфікації педагогічних працівників у сфері впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховний процес.У кожну школу – сучасний інтернет !
10. Створити можливості для стовідсоткового оволодіння інформаційно-комунікаційними технологіями усіма педагогічними працівниками та учнями і , навіть, батьками школи;
11. Забезпечити створення веб-сайтів у всіх навчальних закладах району.
12. Забезпечити наповнюваність сайтів закладів інформацією про кращі освітянські надбанння.
З метою оцінки якості освітніх послуг, що надаються закладами системи загальної середньої освіти району:
13. Розглядати моніторинг як системну процедуру, яка дозволяє досліджувати чинники, що сприяють вибору шляхів подальшого вдосконалення та розвитку освітньої сфери, забезпечення рівного доступу до якісної освіти всіх учасників навчально-виховного процесу.
14. На засіданнях методичних об’єднань учителів-предметників та практичних психологів, керівників навчальних закладів актуалізувати розгляд питань щодо методики оцінювання знань учнів, застосування діагностичних вимірювань, дотримання вчителями професійної етики в процесі оцінювання.
4.3 Продовжити удосконалювати систему моніторингу якості освіти на кожному управлінському рівні. Припинити залякування неугодних педколективів та вчителів звільненнями , написаннями різного роду ” абсурдних ” пояснень, хаотичними перевірками , диктантами, контрольними , які створюють у колективах нездорову обстановку , елементи недовіри, підміни дирекцій шкіл. Дуже часто горе- педконтролери самі не мають відповідного досвіду управління освітою, зате на місцях – у постійному пошуку одних негативізмів. Просимо дати об”єктивну та законодавчу оцінку таким діям , повідомивши педколективи та громадскість!
З метою удосконалення виховного процесу у закладах освіти району, створення необхідних умов для розвитку творчого потенціалу особистості, стимулювання ініціативності та життєвої активності дитини; виховання на засадах загальнолюдських і національних цінностей; сприяння піднесенню на якісно новий рівень роботи педагогічних колективів з батьками вихованців:
5.1 Здійснювати виховний процес відповідно до Основних орієнтирів виховання 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України, Кодексу етики, честі, порядності, добросовісного та ефективного управління та відповідних Статутів шкіл.
5.2 Забезпечити подальший розвиток діяльності органів учнівського самоврядування в цілому та наступність у роботі самоврядних місцевих організацій ;
5.3 Будувати профілактичну роботу у закладах освіти на основі відмови від методологічної ортодоксальності з використанням новітніх гуманістичних психолого-педагогічних технологій.
5.4 Спрямувати роботу педагогів закладів на розробку авторських програм виховної роботи. Поповнювати електронний банк даних повних текстів зазначених програм.
5.5 Створити при навчальних закла­дах просвітницькі центри для популяри­зації знань з родинної педагогіки, досвіду взаємозв’язку сім’ї і школи, виховання громадянського становлення особистості, формування здорового способу життя.
5.6 Запровадити дистанційне навчання батьківської громади з актуальних психолого-педагогічних питань, використовуючи районні і шкільні інтернет-ресурси
6 З метою модернізації системи позашкільної та професійно-технічної освіти району:
6.1 Забезпечити у загальноосвітніх навчальних закладах , у СЮН та БУТ творчості, подальший розвиток мережі гуртків, творчих об’єднань, секцій за основними напрямами позашкільної освіти для максимального охоплення дітей та учнівської молоді позашкільною освітою з урахуванням їхніх потреб, здібностей, нахилів та з метою реалізації державної політики у сфері позашкільної освіти.
6.2 Забезпечити належний рівень профорієнтаційної роботи, зокрема, популяризацію в молодіжному середовищі робітничих професій, зорієнтовуючи учнівську молодь на свідомий вибір професій, враховуючи тенденції розвитку суспільства. У кожній сільській школі раціонально використовувати шкільні ділянки. З метою формування українського господаря підтримати акцію педколективу та школярів Унятицької школи ” Садимо сад України”. Досвід роботи даної школи вивчити та схвалити , запровадивши його в інших навчально-виховних закладах району і області. У тих школах , де вирощують сад , займаються городництвом та науково- дослідницькою роботою відновити ставки садівників з Нового 2013 року.
6.3 Забезпечити фінансовий , методичний та організаційний супровід реалізації основних заходів Державних та регіональних освітніх програм.
6.4 Узагальнити кращий досвід організаційного та науково-методичного супроводу організації профільного навчання.
6.5 Запровадити чітку систему допомоги педагогам у визначенні власних освітніх цілей і професійних потреб . Кожного року у районному бюджеті передбачати кошти для преміювання та винагороди педагогів району. Осудити факт невиплат винагород вчителям району у 2012 році . Здійснити виплату вищезгаданої винагороди до кінця 2012 року.
6.6 Бюджет району розшифрувати , здійснивши розподіл у розрізі кожної школи. Використання бюджету району висвітлювати через сайт РДА та відділу освіти.
Прийняти та винести на розгляд сесії Дрогобицької районної ради Комплексно-цільову програму розвитку освіти Дрогобицького району на період 2013-2017 роки , забезпечивши її відповідне фінансове асигнування.
Чи прислухається влада до пропозицій вчителів – покаже час. Завтра резолюцію розглядатимуть на сесії району.

Вікторія ЛИШИК

Leave a Reply