Підписано декларацію про створення Асоціації «Франковий край»

Керівники органів місцевого самоврядування Дрогобицького регіону, народний депутат України Роман Ілик зініціювали створення Асоціації органів місцевого самоврядування «Франковий край».

Декларацію про створення такого об’єднання підписали 18 січня у Трускавці народний депутат України Роман Ілик, міський голова Дрогобича Олексій Радзієвський, міський голова Трускавця Руслан Козир, міський голова Борислава Володимир Фірман, міський голова Стебника Василь Пецюх та голова Дрогобицької районної ради Михайло Сікора.

Мета – об’єднання зусиль усіх учасників Асоціації задля вирішення спільних проблем краю, захисту прав та інтересів мешканців Дрогобиччини, сприяння соціально-економічному і культурному розвитку відповідних територій.

За словами одного з ініціаторів об’єднання, народного депутата України Романа Ілика, створення Асоціації «Франковий край» стане важливим кроком на шляху розвитку регіону.

«Ми ставимо перед собою чітку мету – об’єднати зусилля керівників усіх територіальних громад задля вирішення гострих проблем, які постали перед Дрогобиччиною. Високий рівень безробіття, проблеми екології та водопостачання, жахливі дороги – ці проблеми хвилюють сьогодні мешканців не лише Дрогобича, але й Борислава, Стебника, Трускавця, Східниці, усіх сіл та селищ району. Ми переконані, що спільно працюючи над їх вирішенням, докладаючи максимум зусиль для відстоювання інтересів Франкового краю в обласній, Верховній Раді, ми досягнемо успіху. Окрім того, така Асоціація стане гарним комунікативним майданчиком для обміну досвідом, реалізації нових ідей та проектів», – вважає Роман Ілик.

Декларація
про створення Асоціації
органів місцевого самоврядування Дрогобиччини
“Франковий край”

Передумови створення асоціації

Міста Дрогобич, Борислав, Стебник, Трускавець та селище Східниця разом з селами Дрогобицького району, утворюють групу близько розташованих населених пунктів, які мають інтенсивні економічні та культурно-побутові зв’язки, спільні природні та енергетичні ресурси, ринок праці, медичний, культурний та освітній простір.

Спільними теж є проблеми нашого регіону: безробіття, екологія, регіональне водопостачання, дороги, тощо.

Промисловий розвиток міст Дрогобича, Борислава, Стебника не має входити у протиріччя з розвитком рекреації, лікування та туризму як основних цілей розвитку Трускавця, Східниці і частково Дрогобицького району.

Територія Дрогобиччини становить понад 120 тис. га, 23% якої займає гірська частина – зона районів Карпат з значними рекреаційними ресурсами, лісовим фондом на 39% території, унікальними мінеральними водами та лікувальними ресурсами, сприятливими природно-кліматичними умовами. Ці фактори інфраструктури сприяють формуванню лікувально-відновлювальних ресурсів. Однак розвиток рекреаційної сфери вимагає зменшення промисловістю викидів шкідливих речовин в навколишнє середовище, збирання та утилізації твердих побутових відходів, цілодобового водопостачання, ефективного розвитку екологічно чистого аграрного та переробного комплексу регіону.

Вимогою сьогодення є спільна діяльність місцевих органів влади Дрогобиччини з метою усунення перешкод на шляху сталого розвитку територіальних громад Дрогобиччини.

Існує нагальна потреба у розробці та прийнятті стратегії розвитку регіону. Вона має увібрати в себе плани розвитку самоврядних громад Дрогобиччини, узгодити основні положення із Стратегією розвитку Львівської області та української держави.

Юридичною підставою спільної діяльності територіальних громад є Закон “Про асоціації органів місцевого самоврядування”, який передбачає єдину форму спільної діяльності органів місцевого самоврядування — асоціація.

Народний депутат від 121 виборчого округу представляє наш край у Верховні Раді України. Участь представника парламенту України, у такій асоціації створить необхідні умови для ефективної роботи цього самоврядного об’єднання, координації дій з вищими органами управління держави.

Вважаємо за необхідне запросити до участі в новоствореній асоціації Львівську обласну раду, як найвищий представницький орган Львівської області.

Ми, керівники органів місцевого самоврядування Дрогобиччини, народний депутат України, з метою більш ефективного здійснення своїх повноважень, узгодження дій органів місцевого самоврядування Дрогобицького регіону щодо захисту спільних прав та інтересів територіальних громад відповідних територій, сприяння їх соціально-економічному і культурному розвитку базуючись на Конституції України, законах України „Про асоціації органів місцевого самоврядування”, „Про місцеве самоврядування в Україні”, Європейській Хартії місцевого самоврядування, інших актах законодавства України, ініціюємо створення Асоціації органів місцевого самоврядування “Франковий край”.

Асоціація створюється на принципах: законності, добровільності, рівноправності членів, самоврядності, самостійності у визначенні напрямів своєї діяльності, відкритості і публічності.

Мета створення та завдання Асоціації

Метою створення Асоціації є сприяння ефективному здійсненню місцевими радами Дрогобицького регіону своїх повноважень, місцевому і регіональному розвитку, узгодженню дій щодо захисту спільних прав та інтересів територіальних громад.

Основними завданнями Асоціації є:
об’єднання зусиль органів місцевого самоврядування, спрямованих на захист спільних прав та інтересів відповідних територіальних громад;
захист інтересів територіальних громад та органів місцевого самоврядування Дрогобиччини;
сприяння реформуванню місцевого самоврядування;
забезпечення умов для належного здійснення повноважень органами місцевого самоврядування;
розвиток взаємодії органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади з метою узгодження регіональних та місцевих інтересів;
сприяння органам місцевого самоврядування в підготовці необхідних матеріалів з питань розвитку територіальних громад;
координація діяльності членів Асоціації в межах статутних повноважень.
Асоціація створюється відповідно до Закону України „Про асоціації органів місцевого самоврядування”.

Для цього узгоджуємо:

1. Створити ініціативну групу у складі міських голів Дрогобича О. Радзієвського, Трускавця Р. Козира, Борислава В. Фірмана, Стебника В. Пецюха, голови Дрогобицької районної ради М.Сікори, народного депутата України Р. Ілика.

2. Ініціативній групі взяти участь у підготовці необхідних документів для проведення сесій місцевих рад та установчої конференції.
Термін: до 1 лютого 2013 року.

3. Отримати згоду місцевих рад про створення Асоціації органів місцевого самоврядування “Франковий край”,
Термін до 1 березня 2013 року.

4. Ініціативний групі організувати проведення установчої конференції Асоціації органів місцевого самоврядування “Франковий край”

18 січня 2013 року м. Трускавець

Народний депутат України Роман Ілик
Міський голова Дрогобича Олексій Радзієвський
Міський голова Трускавця Руслан Козир
Міський голова Борислава Володимир Фірман
Міський голова Стебника Василь Пецюх
Голова Дрогобицької районної ради Михайло Сікора

Фото: Дрогобицьке земляцтво

Leave a Reply