У Дрогобичі відзначають 530-річчя першої друкованої книги українського автора

Kotermak

У Дрогобичі відзначають 530-річчя з дня виходу у Римі друком наукової праці автора з Дрогобича «Iudicium prenosticon Anni MCCCCLXXX III currentis Magistri Georgii Drohobicz de Russia almi studii Bononiensis artium et medecine doctoris» (Прогностична оцінка поточного 1483 pоку магістра Юрія Дрогобича з Русі доктора мистецтв і медицини славетного Болонського університету)».
Це була перша друкована книга автора з України. В цій оригінальній праці Юрій Котермак використовував астрономічні, географічні, історичні та філософські знання для оцінки й передбачення подій тогочасної Європи. Книга, написана латиною, мовою середньовічної науки і виготовлена друкарським способом, що лише недавно з’явився. У трактаті вченого вперше наведено географічні координати Дрогобича, Львова, Москви, Вільнюса та Кафи (Феодосії), передбачені з точністю до хвилини всі місячні та сонячні затемнення протягом наступного року. Передмову до цієї праці написано віршами, і вона є першим відомим зразком латиномовної поезії українського автора.

Прогнози Котермака спиралися не лише на широко розповсюджену в ті часи астрологію. У своїй книзі він стверджував, що фатальні події історії, зокрема війни, не є наслідком руху небесних тіл – вирішальне слово завжди залишається за людьми, і висловив припущення, що людський розум здатний пізнати закономірності Всесвіту.

Славному ювілею присвячено засідання громадського університету українознавства, уроки історичної пам’яті в навчальних закладах, вечори для шкільної молоді у Палаці мистецтв, під час яких демонструють фільм про Юрія Дрогобича, звучать розповіді про вченого. Музей «Дрогобиччина» проводить екскурсії для дрогобичан і численних туристичних груп, знайомлячи їх з науковим доробком видатного краянина. Зі слів старшого наукового працівника музею «Дрогобиччина» Любові Васильків, адміністрація веде перемовини з закордонними архівами, щоб випозичити на певний час оригінальну працю краянина.

Нагадаємо, що народився Юрій Котермак у Дрогобичі приблизно 1450 року в незаможної сім’ї солевара. Наприкінці 1468 року із соляними валками виїхав до Кракова, щоб продовжити навчання. Поступив до Ягелонського університету. За три роки Котермак отримав вчені ступені бакалавра та магістра. Згодом молодий українець продовжив освіту в знаменитому Болонському університеті, де здобув ступінь доктора вільних мистецтв, а пізніше – і медицини. Приблизно в цей же час він читав у Болоньї лекції з астрономії. Колеги-вчені високо оцінили діяльність Юрія Котермака. На 1481/1482 навчальний рік Юрія Дрогобича було обрано ректором «університету медиків і артистів у Болоньї».

1482 року йому присвоюють звання доктора медицини – першому серед вихідців із України. Він першим з українців почав робити розтин людського тіла; щоб відкрити причини хвороб і віднайти засоби їх лікування, практикував як лікар. За великий внесок у національну культуру вшанований титулом довічного громадянина Болоньї. Про високий авторитет Юрія Дрогобича як вченого свідчить той факт, що він довгий час служив приватним астрологом відомих аристократичних сімей. Як один із провідних астрологів того часу, побував у багатьох містах Італії. Посилено займався науковою працею. Найвідоміші з його творів – «Трактат про сонячне затемнення 20 липня 1478 року», «Прогностична оцінка поточного 1483 року», «Трактат з шести розділів про затемнення» (1490 р.) – написані латиною. У цих працях виявилася ґрунтовна обізнаність Юрія в античній та середньовічній літературі. Ймовірно, науковець підготував й більше праць, та, на жаль, вони для нас втрачені.

1488 року Юрій Дрогобич повертається до Краківського університету, де почав читати лекції з астрономії, медицини, теорії мистецтв – продовжує наукову працю. З-під його пера виходить у світ трактат про затемнення Сонця й Місяця, що нині зберігається в Паризькій національній бібліотеці. Дехто з дослідників припускає, що майбутній польський вчений Миколай Коперник – автор вчення про геліоцентричну систему, слухав лекції професора «вільних мистецтв» Юрія Дрогобича, бо саме на цьому факультеті почав учитися з осені 1491 року. Водночас Юрій Дрогобич займався медичною практикою. Король Казимир Ягелончик призначив його своїм лікарем. Ним він залишався й при дворі короля Яна Ольбрахта.

Помер Юрій Дрогобич 4 лютого 1494 року у Кракові, де з почестями і був похований.

Про світове визнання Юрія Дрогобича свідчить те, що його праці знали в багатьох країнах Європи, зокрема в Італії, Франції, Німеччині, Угорщині, Польщі тощо. Їх переписував для себе відомий німецький учений-гуманіст Шедель. Значне місце вони посіли у дослідницькій роботі німецького історика метеорології Густава Гельмана.

ЗІК

Leave a Reply