Ми за Майдан. Але не в «нашому селі»?..

Razvod Lohov

Історія створення у Дрогобичі Народної Ради поступово зводиться до абсурду. Хто намагається знівелювати добрий задум, поставити хрест на змінах, за які пролилася людська кров, використати ініціативу в своїх інтересах та «підімнути» її під себе – судити вам. Наше діло – розказати, пояснити. Ваше право – робити висновки.

Отож, ініціативна група ВО «Майдан» за дорученням дрогобицької громади приступила до обговорення із депутатським корпусом проекту і механізмів створення цієї Ради, погодження Програми дій і т.д. Відбулася низка зустрічей, нарад. Їх результат наразі можна прирівняти до нуля. Чому? Як з’ясувалося, «особливу» позицію «захисту депутатів» від кого, від чого? – від громади, яка обирала?) обійняло керівництво міста. Під їх впливом левова частка депутатів міської ради до сих пір не зробили жодних чітких, принципових, рішучих кроків. Так, зустрілися, поговорили на тому й розходилися.

Створилася ледь не патова ситуація: хоча більшість депутатів засвідчили свою прихильність до вимог громади, керівництво міста почало створювати для них некомфортні умови, чинити своєрідний тиск. Жодні аргументи, що громада не вимагає нічого надреального, крім єдиного –виражати і виконувати волю громади (а не свою власну!), до уваги керівництвом взяті фактично так і не були. Тож досі місцеві обранці, які так чи інакше залежні від керівництва міста, не підписалися під законними (!) вимогами громади дотримуватися закону (!): з важливих питань голосувати відкрито, не використовувати депутатський мандат у власних інтересах, у випадку невиконання волі громади – скласти мандат.

Консультації і перемовини тривають досі. Наразі із усіх 50 осіб (49 депутатів міської ради+міський голова), які раніше зголосилися створити міжфракційне об’єднання, реально під Заявою із цим наміром підписалися декілька депутатів. Інші досі думають. Ну або ж чекають на те, у яке русло керівництво міста (!) скерує цей процес.

Зараз від від міської “верхівки” уже є ряд «цікавих» пропозицій. Зокрема – щоб замість міжфракційного об’єднання створити депутатську групу. У Положенні про депутатську групу «Народна рада міста Дрогобича», написаному в Дрогобицькій міській раді, зокрема вже тепер можемо побачити своєрідну приховану «бомбу сповільненої дії».

Так, читаємо: «Народна рада утворюється з чисельністю не менше 5-ти депутатів Дрогобицької міської ради. Народна рада реєструється у Дрогобицькій міській раді шляхом внесення відповідного подання на ім’я міського голови. До подання додається рішення зборів депутатів, які виявили бажання увійти до її складу, і підписана депутатами Народної ради письмова заява про сформування депутатської групи із зазначенням її назви, персонального складу та партійної належності членів групи.

Реєстрація Народної ради відбувається шляхом оголошення головуючим на пленарному засіданні ради подання про об’єднання депутатів у депутатську групу. Про зміни в складі Народної ради голова Народної ради повідомляє письмово міського голову; це повідомлення підписує (ють) і депутат(и), щодо якого(их) воно подається, або лише голова Народної ради, якщо депутата(ів) виключено з депутатської групи.

Діяльність Народної ради припиняється: – у разі вибуття окремих депутатів міської ради, внаслідок чого її чисельність стає меншою, ніж встановлено п. 2.1. цього Положення; – у разі прийняття 2/3 депутатів міської ради, які входять до складу Народної ради, рішення про розпуск депутатської групи; – після закінчення строку, на який депутати об’єдналися в Народну раду, або строку повноважень міської ради. У разі, коли склад Народної ради скорочується до чисельності, меншої від встановленої в пункті 2.1. цього Положення, міським головою на черговому пленарному засіданні ради оголошується про те, що така група припинила свою діяльність. Повноваження Народної ради є похідними від повноважень депутата Дрогобицької міської ради.

Народна рада попередньо розглядає проекти програм соціально-економічного та культурного розвитку, міського бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, вивчає питання про стан та розвиток відповідних галузей господарства територіальної громади та інші питання, які виносяться на розгляд міської ради. Народна рада не має права виступати від імені жителів міста Дрогобича. (!!!)

«Дане положення формує Народну раду, як депутатську групу, що суперечить Маніфесту Народної ради України та накладає суттєві обмеження на її кількісний склад, – резюмує запропонований міською радою документ член президії ВО «Майдан» (м.Дрогобич). Володимир Кондзьолка. – Стаття 76 Регламенту передбачає інші форми об’єднань без реєстрації та обмежень по кількості депутатів. При утворенні Народної ради як міжфракційного об’єднання відпадає потреба реєстрації та знімається будь-які обмеження по кількості депутатів. Заборона Народній раді, утвореній громадою міста, і яка діє на підставі програми (Плани дій) затвердженою громадою міста виступати від імені мешканців міста, це порушення Конституції України, Законів “Про місцеве самоврядування в Україні” та “Про статус депутатів місцевих рад” .

Права членів Народної ради регламентуються чинним законодавством та Регламентом міської ради, а обов’язки, крім законів та Регламенту, прописуються територіальною радою у Програмі дій Народної ради та іншими дорученнями виборців.»

Володимир Кондзьолка також нагадав,що громадськість разом представниками депутатського корпусу, членами Ради ВО “Майдан” м. Дрогобича прописала основні принципи діяльності Народної ради м. Дрогобича. Це: вертикальна узгодженість дій та підпорядкованість Народним радам України та Львівщини; підконтрольність та підзвітність територіальній громаді, Дрогобицькому Майдану. Крім того, на його переконання, організацію роботи ради треба покласти на самих депутатів- членів Народної ради – а не покладатися «на волю» керівництва міста.

Майдан – це Рубікон, це точка неповернення. Прийшов час визначатися. «Зміною шапок» уже не відбутися. Громада вимагає небагато – аби керівництво міста і депутати нарешті почали дотримуватися букви закону. Кожен пункту Програми дій Народної Ради виписаний згідно з чинним законодавством. І небажання обранців підписуватися під цими зобов’язаннями викликає навіть не здивування, а цілком зрозумілий осуд і обурення.

Ще раз публікуємо документ, який власне й став «каменем спотикання» та довів: Майдан – це добре, але для чинної місцевої влади, очевидно, не у «нашому селі» Програма дій Народної ради м. Дрогобича територіальна громада міста Дрогобича приймає рішення створити Народну раду міста Дрогобича, як міжфракційне об’єднання депутатів міської ради, з числа депутатів, які визнають Народну Раду України колегіальним органом, уповноваженим представляти інтереси народу України.

З метою реалізації реального самоврядування в нашому місті Народна рада м. Дрогобича приймає Програму дій на найближчий період: 1. Міській раді, її виконавчому комітету проводити діяльність, виходячи з інтересів територіальної громади відповідно до чинного законодавства. 2. Встановити термін річного звіту за 2013 рік та організувати звіти: міський голова — лютий 2014 року; секретар ради та заступники міського голови — лютий 2014 року; депутати — перший квартал 2014 року; члени виконавчого комітету – перший квартал 2014 року; 3. Звіти мають бути оприлюднені у ЗМІ за два тижні до зустрічі з мешканцями – з зазначенням місця та часу проведення.

4. З метою персоналізації відповідальності депутатів за прийняті рішення внести зміни у регламент роботи ради – запровадити обов’язкове поіменне голосування з усіх питань (бюджетних, майнових, земельних, фінансових, тощо), що стосуюся ресурсів територіальної громади. Встановити систему електронного голосування в сесійній раді для поіменних голосувань з усіх питань. 5. У встановлені терміни оприлюднювати в ЗМІ проекти рішень міської ради, виконавчого комітету, постійних комісій.

6. Скасувати пункт 5.2 Положення “Про порядок виділення громадянам земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва”, затвердженого міською радою 29 травня 2012 року, яким обмежено доступ громадян на засідання земельної комісії міської ради. 7. Заборонити зміну (терміном не менше п’яти років) цільового призначення безкоштовно виділених земельних ділянок з садівництва під забудову. Надавати безкоштовно земельні ділянки під садівництво та городництво тільки тим особам, які на себе візьмуть таке обмеження. 8. Оскільки земельне законодавство не забороняє будь-якому громадянину України отримати земельну ділянку під садівництво в місті Дрогобичі, а земельні можливості міста обмежені, то надавати безкоштовно земельні ділянки для садівництва лише мешканцям Дрогобича та тим громадянам України, які справді зможуть використовувати ділянку за призначенням, але не мають змоги отримати її в іншому населеному пункті.

9. Прийняти рішення про зменшення чисельності депутатського корпусу наступної каденції до 36 осіб ( мінімальної кількості депутатів законодавчо встановленої для нашого міста). 10. В зв’язку з формуванням нової більшості на основі міжфракційного об’єднання Народна рада переобрати секретаря ради, обравши на цю посаду голову Народної ради. 11. Після проведення публічних звітів та оцінки діяльності виборцями міського голови, заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів влади і членів виконавчого комітету прийняти рішення про відповідність даних посадових осіб займаним посадам.

12. Територіальною громадою міста делегуються повноваження Раді ВО “Майдан проводити громадську експертизу проектів рішень міської ради та виконавчого комітету щодо бюджету, землі, майна та інших ресурсів громади. На підставі експертних оцінок розробляти директиви на голосування депутатами Народної ради. Директиви на голосування набувають сили після затвердження на віче або зборами громадян Дрогобича. 13. Депутати, члени Народної ради беруть на себе обов’язок неухильно дотримуватись директив територіальної громади. Порушник голосування має скласти мандат депутата міської ради- представника територіальної громади. 14.Депутатам міської ради Дрогобича, які не ввійшли в Народну раду нашого міста територіальна громада висловлює недовіру та вимагає складення депутатських повноважень.
Затверджено на вічі в Дрогобичі 28 січня 2014 року.

Дрогобицький Майдан

 

 1. ЯЯ02-08-2014

  Чого ви набурюєте народ проти наших місцевих депутатів – це злочин…….Чим ми всі кращі за нинішню владу чи мера міста?????Ті люди що хочуть командувати людьми,говорячи всякі їм несенітниці, знайшли вихід -НАРОДНУ РАДУ. Саме вони на майбутніх виборах будуть іти на мера, в депутати…і забудуть все що тут говорять. Це люди які самі були колись міськими депутатами, і бють себе в груди які вони були чесні і правельні.А всі свої бізнесові імперії вибудували ,напевне, чесними своїми руками? Депутати міської ради нормальні люди, які давали гроші на майдан,їздили до Києва.Всі 49 депутатів підтримують народ. А що взагалі дасть створення ради в нашому місті???????у обласних центрах вони не мають ніяких повноважень,а тут в нашому місті взагалі нідочого. А чим попередній мер був кращим????????Яка би влада не була,народу не догодиш…..І загострювати ситуацію ще більше аж ніяк не красиво,крім того що в країні ненависть то ще й в місті хочете .Боротися потрібно з Верховною радою. І старатися втримати цілісність і єдність нашого міста.

 2. МонологМонолог02-09-2014

  Шановний пане
  Я.

  Почну з кінця. Цілісності і єдності міста вже
  немає давно. З однієї сторони народ,
  якому постійно обіцяють і брешуть, а з
  іншого боку влада і депутати. Місто
  вмирає, а міська рада будує стадіони,
  яких ми не бачимо, за десятки мільйонів,
  за ті ж мільйони ремонтує дороги з яких
  асфальт сходить зі снігом, роздає землі
  під кіоски собі ріднім. Це влада шматує
  наше місто видираючи з кров’ю ласі шматки
  майна та землі для свого приватного
  заробітку.

  Ви ще забули ще до цілісності і єдності додати
  стабільність. Стабільність з якою місто
  вбивають ці ненажери. Ця риторика
  абсолютна схожа з риторикою партії
  регіонів і президентської сім’ї, які
  теж зубами тримаються за владу, яка дає
  їм неймовірні можливості грабувати
  Україну. Революція в Україні відбудеться
  тоді, коли вона відбудеться в кожному
  селі і місті. Заколисувати себе мріями,
  що змінивши президента все зміниться
  в країні глупо і марно.

  Чи зміна очільників у Києві приведе до
  того, що влада у нашому місті не буде
  красти? Відповідь зрозуміла- ні. Для
  того в Дрогобичі потрібна Народна рада,
  яка була би підконтрольна
  і підзвітна громаді міста, а не меру та
  приймала рішення в користь громаді.

  Я прочитав і проаналізував всі пропозиції
  від Майдану і від влади. Бачу що майданівці
  запропонували владі жити по закону, а
  не по “понятіям.” Причому
  запропонували ВСІМ депутатат і міському
  голові. Напевно тому, що хочуть змінити
  не депутатів і мера, а систему влади,
  систему прийняття рішень.

  Тому шановний пане Я, якщо Ви вважаєте, що
  вимога до депутатів жити по закону -це
  злочин, то будьмо чесними, з Майданом
  ні Ви ні депутати не мають нічого
  спільного.

 3. 00700702-09-2014

  “-яка би влада не була народу ніколи не догодиш”- ваші слова не просто збурили мене. Тобто . не треба нічого міняти. а якщо і міняти. то щоб не дай боже щось пошкодити у мертвому зв.язку мер-депутати-чиновники-бо як тоді далі заробляти непосильною працею гроші??? Я особисто би вам жодних шансів на реанімацію не давала. Бо СКУРВЛЕНІ НІКОЛИ НЕ СТАНУТЬ ПРАВЕДНИМИ. Така моя правда. І тому . обіцяю вам усім. що зроблю все можливе і залоежне від мене. щоб Дрогобич визволити і від такої фальшивої ради і заодно раду від її крадених статків!!!

Leave a Reply