Про президію Дрогобицької міської ради ( Проект рішення)

Ratusha

Проект  рішення

ДРОГОБИЦЬКА МІСЬКА РАДА

ІІ сесія сьомого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від ”____”_____________ 2015 ______

Про затвердження Положення

про Президію Дрогобицької міської ради

У зв’язку з підготовкою пропозицій і рекомендацій з питань, які передбачаються внести на розгляд ради та оперативних консультацій керівництва міської ради з депутатським корпусом, керуючись ст.. 25 Закону України ”Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада вирішила:

1. Затвердити Положення про Президію Дрогобицької міської ради та персональний склад Президії.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря міської ради О.Хруща.

Міський голова Т.Кучма

Положення

про президію Дрогобицької міської ради

1. Президія Дрогобицької міської ради (далі – президія ради) утворюється радою на строк повноважень ради і є дорадчим органом ради.

2. Президія ради утворюється для попередньої підготовки узгоджених пропозицій і рекомендацій з питань, які передбачається внести на розгляд ради та оперативних консультацій керівництва міської ради з депутатським корпусом і розгляд пропозицій громадських організацій.

3. До складу президії ради входять: міський голова, секретар ради, голови постійних комісій ради, голова або уповноважеий представник зареєстрованих депутатських фракцій.

4. Роботу президії ради організовує міський голова, або у разі відсутності міського голови – секретар ради за його дорученням.

5. Засідання президії ради скликає міський голова, або секретар ради відповідно до п.5 даного положення, в міру потреби, але не пізніже ніж за десять днів до проведення сесії. Про дату, час і місце проведення засідання президії повідомляє відділ діяльності ради не пізніше, як за три дні до його початку. Матеріали до засідання надаються членами президії у день його проведення. Засідання є повноважним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу. На засіданнях президії ради можуть бути присутніми інші депутати з правом дорадчого голосу. Головою президії ради визначається порядок денний, список осіб, запрошених на засідання.

6. Головує на засіданні президії ради міській голова, або секретар ради відповідно до п.5 даного положення.

7. Засідання президії ради протоколюються. Ведення протоколу засідання президії ради здійснює відділ діяльності ради. Протокол засідання президії підписує особа, яка головує на засіданні.

8. Президія ухвалює рішення, які мають дорадчий характер. Рішення президії з питань, які належать до її відання, ухвалюються простою більшістю голосів членів президії ради, присутніх на засіданні.

9. Забезпечує роботу президії ради відділ діяльності ради.

10. За результатами вивчення та розгляду питань постійними комісіями ради, готових висновків та рекомендацій, президія ради готує пропозиції щодо розгляду їх на сесії, шляхом подальшого озвучення їх під час розгляду проекту рішення про порядок денний сесії на черговому засіданні ради;

11. Президія ради не вправі ухвалювати рішення з питань, які потребують попереднього розгляду відповідних постійних комісій.

12. Порядок проведення засідань президії ради аналогічний до порядку проведення постійних комісій ради.

Персональний склад президії ради:

1. Т. Кучма — міський голова;

2. О. Хрущ — секретар ради;

3. Р. Курчик – голова постійної комісії ради з питань бюджету, планування фінансів та цінової політики та інвестицій;

4. Т. Демко – голова постійної комісії ради з питань житлово-комунального господарства, будівництва, архітектури, екології, довкілля, транспорту та зв’язку;

5. А. Андрухів – голова постійної комісії ради з питань депутатської етики, законності, правопорядку, прав людини, розвитку громади та контролю за дотриманням Регламенту ради;

6. Ю. Кушлик – голова постійної комісії ради з питань оренди, приватизації, комунального майна, промисловості, торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування, малого та середнього бізнесу;

7. О. Балог – голова постійної комісії ради з питань регулювання земельних відносин;

8. О. Дацюк – голова постійної комісії ради з питань освіти, культури, молодіжної політики, сім’ї, спорту, туризму, інформації, охорони здоров’я, праці та соціального захисту населення;

9. О. Жуковська — голова депутатської фракції УКРОП;

10. Ю. Милян — уповноважений представник депутатської фракції УКРОП;

11. М. Шеремета — голова депутатської фракції ВО «Свобода»;

12. С. Оленич — голова депутатської фракції «Обєднання Самопоміч»;

13. Р. Шагала — уповноважений представник депутатської фракції «НРУ»;

14. В. Бернадович — голова депутатської фракції «Солідарність»;

15. А.Шевкенич — уповноважений представник депутатської фракції «Солідарність»;

16. Р. Грицай — уповноважений представник депутатської фракції ВО «Батьківщина».

Leave a Reply