eu logo small

pl bu ua logo smallМікропроект “Розвиток фірм туристичного сектору польсько-українського транскордонного регіону на базі оборонної архітектури Першої світової війни” 

за співфінансування коштів Європейського Союзу (Програми транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна 2007-2013)

karpaty logo smallГоловний партнер парасолькового проекту:
Асоціація Карпатський Єврорегіон Польща
pbu.projekty@ karpacki.pl
www.karpacki.pl

 

rig logo small

Головний партнер мікропроекту: 
Регіональна Ізба Господарча в Перемишлі
ekoperska@rig-przemysl.pl
www.rig-przemysl.pl

drohobych logo small

Партнер мікропроекту:
Товариство “Юрій Дрогобич”
ngodrohobych@gmail.com
www.drohobych.com.ua
форти

Мікропроект
“Розвиток фірм навколо-туристичного сектора польсько-українського транскордонного регіону на базі оборонної архітектури Першої світової війни”
Мікропроект реалізується Регіональною Ізбою Господарчою Перемишля, Республіка Польща та громадським об’єднанням товариством “Юрій Дрогобич” з Дрогобича. В складі парасолькового проекту Промоція спільної культурно-історичний спадщини Польщі та України – «Фортеці Перемишль».
Головний партнер парасолькового проекту: Асоціація “Карпатський Єврорегіон”, Польща.
Головний партнер мікропроекту : Регіональна Ізба Господарча м. Перемишль, Польща.
Партнер мікропроекту: Громадське об’єднання товариство “Юрій Дрогобич ” м. Дрогобич, Україна.

Загальною метою проекту є господарський і туристичний просторовий розвиток польсько-української прикордонної зони.
Загальна мета проекту реалізовуватиметься через безпосередні цілі проекту- підвищення інформування про пам’ятки оборонної архітектури та туристичні пропозиції прикордонної зони, поліпшення функціонування фірм навколо-туристичного сектора прикордонної зони завдяки здобуттю необхідних знань, навичок та досвіду, створення інвестиційних можливостей для навколо-туристичного сектора прикордонної зони, удосконалення доступу туристів до туристичної пропозиції.

Форти, вид зверху

Проект скерований до сектора навколо-туристичної галузі з територій прикордонної польсько-української зони. Необхідність вибору вищезгаданого напрямку в проекті наступила в результаті великого інтересу і суспільного замовлення сектора малого та середнього підприємництва у цій сфері діяльності як з Польщі, так і з України на нові технологічні та інноваційні рішення, на здобуття знань та навичок в сфері розвитку прикордонного та військово-історичного туризму.
Великі інвестиційні потреби в Україні, як прикордонної країни з ЄС, показали українським підприємцям як не використовуються величезні потенційні можливості власного розвитку через незнання туристичної і господарської пропозиції сусідньої країни. Сигнали, що доходять від підприємців по обох сторонах границь , вказують на те, що в прогресуючій добі глобалізації та в триваючій світовій кризі важливий є пошук нових рішень, спрямованих на утримання існуючих та створення нових робочих місць, в т.ч. через зростання компетенції працівників, пошук нових ринків збуту та інвестицій скерованих на розвиток підприємств.

Зверху засипані землею, бетоновані і з броньованими дверима й віконницями, ці форти були неприступними для більшості артилерії того часу

Епоха фортів, особливо в XIX і на початку XX століть, залишила в сьогоднішньому архітектурному пейзажі прикордонної польсько-української зони справжнє багатство фортифікаційних об’єктів. Одним з найцінніших є величезний фортечний комплекс навколо Перемишля з польської стороні а також в околицях Попович та Шегині по українській стороні. Фортеця Перемишль під час І світової війни була однією з трьох найбільших в Європі фортець, після Антверпена і Вердена.
Реноме фортечних комплексів дає шанси на створення інвестиційних можливостей для підприємців, але бракує практичних інструментів для сектора малого та середнього бізнесу навколо-туристичної галузі як з Польщі, так і з України у напрямку пізнання і способів впровадження нових маркетингових рішень ,щоб запропонувати на ринку новий транскордонний туристичний продукт.
Також існує велика потреба у створенні структури, яка може бути посередником в ініціації, координації і асистуванні польсько-української співпраці. Проект скерований до польських і українських підприємців навколо-туристичної галузі, для яких підготовлено широкий спектр послуг, сприяючих їх розвитку і тим самим до господарської активізації прикордонних територій. Завдяки створенню мережі співробітництва через існуючі на ринку господарські інституції, підприємці відчують впевненість в нав’язуванні міжнародних контактів.
За допомогою інструментів- навчань по обох сторонах кордону, віртуальної прогулянки по оборонних фортифікаціях і пам’ятниках прикордонної польсько-української зони, порталу проекту – широка група бенефіціантів буде ознайомлена з туристичними можливостями і інвестиційним потенціалом обійнятих проектом територій. Це позитивно вплине на зміцнення польсько-українських господарських контактів та на ліквідацію бар’єрів, що існували.
Ідея проекту через транскордонні дії між розділеними регіонами двох народів узгоджуються із загальною метою Програми транскордонного Співробітництва Польща-Білорусь-Україна 2007-2013. Ініціатива відповідає Пріоритету 3. Мережеве співробітництво а також ініціативи локальних спільнот, Дія 3.2 “Ініціативи локальних спільнот”, якого головною метою є суспільна, наукова, освітня і культурна інтеграція простору прикордонної зони.

емблема проекту
Проект має на меті збільшення можливості використання туристичної і господарської привабливості прикордонної польсько-української зони завдяки створеному співробітництву між Регіональною Ізбою Господарчою в Перемишлі та Товариством “Юрій Дрогобич” з Дрогобича. Співробітництво господарських інституцій через утворення проектних бюро по обох сторонах кордону, дозволить спільне визначення шляхів розвитку, аналіз, інтеграцію інституційних потенціалів в сфері господарського розвитку. Реалізація проекту і його вплив матиме істотний вплив на систематизацію і активізацію польсько-українського співробітництва, творячи методологічні і інституційні підстави до подальших реалізацій транскордонних проектів з області інвестиційного і господарського розвитку.

У рамках проекту передбачено наступні дії:
Дія 1 – Управління проектом. Управління полягатиме в чіткому управлінні і координації дій проекту, досягненні передбачених цілей та показників, правильному кінцевому розрахунку проекту а також моніторингу і тривалому розвитку У рамках спільного управління і координації дій передбачено зустрічі команди проекту (1 зустріч у квартал) з метою обміну інформацією узгодження дій по обох сторонах кордону.
Дія 2 – Цикл навчань для навколо-туристичної галузі. З метою формування мережевого співробітництва, партнери організують навчання з області обміну знання з туристичними можливостями регіону, зібранням зауважень, інформацією, які будуть враховані при створенні і інтернет-порталу віртуальної прогулянки. Навчальні семінари, по два відповідно в Перемишлі та Дрогобичі, дозволять підвищити рівень компетенції персоналу відповідних фірм, набути відповідні знання та навички, познайомитись з партнерами з іншого боку кордону.
Дія 3 – Розробка інтернет-порталу віртуальної прогулянки по оборонних фортифікаціях і пам’ятниках прикордонної польсько-української зони. Це буде професійно зроблена мультимедійна презентація пам’яток оборонної архітектури прикордонної зони. У презентації буде візуалізація фортифікації і інших місць лінії оборонних укріплень з обох сторін кордону.
З польської сторони презентованими будуть головні фортифікації, укріплення, оборонні лінії і історичні пам’ятки з часів І світової війни в районі Перемишля.
З української сторони презентованими будуть фортифікації, укріплення, оборонні лінії та історичні пам’ятки з часів І світової війни в районі місцевості : Шегині, Поповичі та на Дрогобиччині .
Розробка буде розміщена на створеній інтернет-сторінці проекту. Додатково на сторінці будуть розміщені пропозиції і продукти навколо-туристичного сектора просторів прикордонної зони (напр. готелі, ресторани, гастрономія, агротуристичні господарства, перевізні фірми, рекреаційно-спортивні об’єкти, туристичні шляхи і т.п.). Сторінка міститиме інвестиційні можливості, в основному для навколо-туристичного сектора. Інтернет-сторінка проекту буде доступна в 4 мовних (польська мова, англійська мова, німецька мова, українська мова) версіях.
.Дія 4 – Промоція і поширення проекту. Дії відбуватися з обидвох сторін кордону. Це буде видання плакатів, листівок, оголошень у пресі і радіо. У зв’язку з введенням в дію проекту і його промоцією Товариство “Юрій Дрогобич” організує інавгураційну конференцію, яка урочисто відкриває проект на території України. В ній візьмуть участь підприємці навколо-туристичної галузі, місцева влада, медіа з Польщі та України.
Дія 5 – Оцінювання проекту. Оцінювання проекту буде проводитись з обидвох сторін кордону, як перед реалізацією проекту, так і під час та після закінчення реалізації проекту.
Стале оцінювання проекту надасть можливість підвищити результативність дій; перевірить їх слушність, дієвість, раціональність а також корисність для цільової групи. Дозволить отримання вірогідної і ретельної інформації на цю тему, що є власне і є результатом реалізації проекту. Знання і досвід, який здобувається завдяки проведеному оцінюванню уможливлять в майбутньому кращу реалізацію проекту і пристосування дій до потреб цільової групи. Оцінювання дозволить удосконалити проект, через що він стане більш конкурентний, також зміцнить кваліфікацію авторів проекту.

Ця публікація випущена при сприянні Європейського Союзу в рамках Програми Транскордонного співробітництва «Польща-Білорусь-Україна» 2007-2013. Відповідальність за зміст цієї публікації несе громадське об’єднання товариство «Юрій Дрогобич». Зміст в жодному випадку не відображає погляди Європейського Союзу.

Ілюстрації: Історична правда
       Explorer.lviv.ua